Prezidentské diskusie RTVS a Markíza

Iné

Pre sme.sk sme overili výroky z diskusií na RTVS a Markíze pred prvým kolom prezidentskej volby. Pozrite si našu analýzu.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Je celý rad súdnych rozhodnutí, kde boli zmluvy zrušené kvôli zlým podmienkam (v Quatre a Triangli, pozn.)

Voči Consumer Finance Holdingu bolo vedených viacero konaní, najmä Slovenskej obchodnej inšpekcie. Mimo iného boli holdingu vytknuté aj nekalé obchodné praktiky, viď napr.rozhodnutie Krajského súdu v Prešove:

"... je neprípustné, aby podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere boli spotrebiteľovi dodatočne až po podpise zmluvy doručované poštou a zároveň vyhlasované za neoddeliteľnú súčasť zmluvy a tiež bez toho, aby bol k tomu potrebný písomný súhlas spotrebiteľa..."

"...žalobca (pozn. - verdikt sa vzťahuje na odvolanie holdingu, žalobcom je teda Consumer Finance Holding) ... uviedol celkovú výšku úveru 4 657,32 eur, v ktorej sú okrem doplatku kúpnej ceny 3 535,48 eur , zahrnuté aj tzv. náklady spojené s poskytnutím pôžičky v sume 1 212,84 eur, pričom tieto nie sú úverom."

Krajský súd Trenčín 31. mája 2013 potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou, ktorý v súdnom konaní medzi “EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so

sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ

KUŠNÍR, s.r.o., IČO: 36 613 843, so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, proti povinnému: F. I., bytom B. Z. B., L. č. XXX/X, o vymoženie 149,37 eur s príslušenstvom, (...) vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil.”

“...podľa vnútroštátneho práva, sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou

zmluvou v zmysle § 54 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka nemôžu odchýliť v neprospech

spotrebiteľa od ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. Taktiež nesmú obsahovať podľa § 53 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.”

Ďalším podobným prípadom je aj rozhodnutie Okresného súdu v Prešove:

“Okrem toho si žalobca uplatnil úrok vo výške 0,05 % denne zo sumy 229,49 Eur, ktorý nemá oporu v zákone, pretože je v rozpore s § 54 ods. 1 OZ, v rozpore s § 517 OZ v spojení s vykonávacím predpisom Nariadenia Vlády § 3 (Nariadenie Vlády SR č. 87/1995 Z.z.) a preto aj v tejto časti súd žalobu vyhodnotil ako nedôvodnú.”

Máme (na trhu, pozn.) spoločnosti, ktoré poskytujú úroky tisíc, dokonca tu máme spoločnosť, ktorá má 22 tisíc percentný úrok.

Na Slovensku existujú firmy, ktoré požičiavajú menšie sumy peňazí (do 100 alebo do 500 eur) na krátky čas - do 30 dní. Pritom si účtujú úroky a poplatky, ktoré pri prepočítaní na ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) dosahujú aj niekoľko tisíc percent. Píše o tom napríklad poslanec Pavol Zajac na blogu, v prípade jednej spoločnosti je možné si takýto výpočet spraviť priamo na ich stránke: 100 eur je možné si na 5 dní požičať s poplatkom 8,15 eur, čo tvorí RPNM 30 374,5% a ročnú úrokovú sadzbu 594,95 %, prípadne 51 eur na 10 dní s poplatkom 8,75 eur, čo zodpovedá RPMN 32 361 % a ročnej úrokovej sadzbe 626,24 %. Väčšina spoločností, ktoré takéto pôžičky ponúkajú, presné podmienky a poplatky priamo na svojich stránkach neuvádzajú.

Poslanci KDH koncom roku 2013 predložili návrh zákona, ktorý by určoval hornú hranicu pre úrok alebo RPMN, informuje agentúra TASR.

Triangel prvým asi 200 tisícom ľuďom poskytol bezúročný splátkový kalendár. Dnes je tých ľudí, ktorí využili služby splátkových spoločností už 1,3 milióna.

Demagog.SK nezistil informáciu, že by Triangel prvým 200 tisíc zákazníkom poskytol bezúročný splátkový kalendár. Podobne sme nenašli ani zdroj, ktorý by potvrdil, že Triangel a Quatro malo 1,3 milióna zákazníkov. Podobný výrok o počte 1,3 milióna zákazníkov, ktorí využívajú služby Quatro a Triangel, sme overovali už v Online rozhovore SME (27. februára 2014) a debate pre SME a Trend. Kiska má pravdepodobne na mysli súčet zákazníkov od založenia Quatro a Triangel od roku 1996. V tomto prípade však výrok nevieme overiť, keďže nemáme k dispozícii všetky výročné správy od založenia firiem, ale len výročné správy od roku 2007, keď už Quatro a Triangel boli pod VÚB. Výročné správy však neuvádzajú presný počet zákazníkov divízií Quatro a Triangel. Ani stránky týchto produktov (Quatro a Triangel) neuvádzajú počet zákazníkov.

A. Kiska na svojej stránke uvádza:

"Najúspešnejšie zo spoločností, Triangel a Quatro, som založil v roku 1996. Svoje finančné služby poskytli počas svojej histórie viac ako 1 miliónu ľudí a na slovenskom trhu sa stali najúspešnejšími splátkovými spoločnosťami."

Podľa Výročnej správy divízie Quatro 2012 (v ktorej sa nachádza aj Triangel), nie je zrejmé koľko zákazníkov do dnešného dňa opätovne využíva služby Quatra a Triangelu.

“Moji rodičia boli pre mňa vzorom a mal som pocit, že ak chcem niečo zmeniť, musím to skúsiť cez stranu. Myslená samozrejme KSČ. A keďže som hrával na gitare Kryla a bol som obhajcom slobodných myšlienok vyvolal som v radoch straníkov pobúrenie.” (cituje slová Kisku, pozn.)

Kňažko cituje presne odpoveď Kisku na otázku v rozhovore SME (11. marca 2014):

"Otázka: Neúspešne ste sa hlásili do KSS, komunistami boli obaja vaši rodičia. Nezaslúžilo by si už Slovensko prezidenta z opačného pólu?

Odpoveď: Mal som vtedy 19 rokov a jediní skutoční komunisti, ktorých som poznal, boli moji rodičia. Boli pre mňa vzorom a mal som pocit, že ak chcem meniť spoločnosť, musím to skúsiť cez stranu. Ale keďže som hrával na gitare Kryla a bol som obhajcom slobodných myšlienok, vyvolal som v radoch straníkov pobúrenie.“

Je pravdou, že po zverejnení informácie o zranení premiéra Fica počas nedeľňajšieho futbalového zápasu 24. februára 2014 sa viacero analytikov vyjadrilo ohľadom možného vplyvu tohto zranenia na prezidentskú kampaň predsedu vlády. Napríklad Oľga Gyárfášová sa o vplyve zranenia na kampaň vyjadrila skôr pozitívne: „Určite mu to neuškodí, skôr pomôže. Je to ľudské, vyvoláva to istú ľútosť a spolupatričnosť, čo je veľmi silná emócia.“ Iný názor mal napríklad Pavol Marchevský, podľa ktorého „Robert Fico je zdravý vyšportovaný muž v najlepších rokoch. Nikdy nebol objektom súcitu, od neho sa očakáva výkon.“ Tomáš Koziak sa zasa vyjadril, že zranenie nebude mať žiadny vplyv: „Tí, ktorí sú presvedčení, že ho budú voliť, mu dajú hlas bez ohľadu na to, či si nohu zranil alebo nie. Nie je to faktor, ktorý by zásadne ovplyvnil verejnú mienku.“ Napriek rôznosti názorov však základné mediálne výstupy nehovoria v zmysle, že by niektorý z politológov podozrieval premiéra z úmyselného spôsobenia si zranenia. Nie je vylúčené, že takýto postoj mohol byť niekým prezentovaný na sociálnej sieti alebo inom neformálnom fóre, avšak Robert Fico hovorí o “politológovi”, a preto sa predpokladá, že má na mysli verejný mediálny výstup. Z uvedených dôvodov hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

O podobnom myšlienkovom pochode ako Fico ironicky písal v Plus 7 dní Miloš Luknár:

"Čakajú nás teda ešte dni plné prekvapení a rôznych konšpiračných teórií. Politickí komentátori už dnes s plnou vážnosťou analyzujú, či roztrhnutá achilovka Roberta Fica mu v jeho nasledujúcej kampani môže pomôcť, alebo uškodiť. A či dojemný obraz premiéra s barlami môže vzbudiť sympatie a získať aj nejaké hlasy navyše. Možno sa už čoskoro zrodí i teória, že achilovku si roztrhol náročky, kvôli zlepšeniu imidžu, prípadne, že jeho futbalový úraz bol iba zinscenované divadlo a v skutočnosti má nohu úplne zdravú."