Prezident Kiska v O5M12

O 5 minút 12, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Daňová kontrola je podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní predmetom daňového tajomstva. Výrok Andreja Kisku hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní upravuje podmienky a postup pri daňovej kontrole. Podľa § 44 ods. 1 tohto zákona prostredníctvom daňovej kontroly „správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov."  Daňová kontrola spadá pod pojem "správa daní" (§ 2 pís. a). 

 § 11 ods.1 zakotvuje, že predmetom daňového tajomstva je akákoľvek informácia týkajúca sa daňového subjektu pri správe daní. Podľa § 11 ods. 2 je daňové tajomstvo „povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel."   § 11 ods. 5 – 7 zakotvujú prípady, v ktorých nedochádza k porušeniu daňového tajomstva. 

Kauza s firmou Kiska Travel Agency (KTAG) začala v septembri potom, čo médiá zaznamenali anonymné podnety na chyby v účtovníctve firmy prezidenta Andreja Kisku a jeho brata Jaroslava. Daňová kontrola zistila, že mala firma KTAG v roku 2014 sporné účtovníctvo, potom čo sa pokúsila zaúčtovať výdavky na prezidentskú kampaň do nákladov, no rozdiel 27 000€ okamžite doplatila.

…s bratom sme predali firmy za desiatky miliónov eur, do Dobrého anjela som dal milión eur, svoj prezidentský plat vždy rozdávam, už som rozdal viac ako 200 tisíc eur do ďalších projektov, do nemocníc som dal viac ako 500 tisíc eur a samotná aj kampaň, ktorá bola mnou hradená a stála skoro 1,3 milióna eur, ktorú som financoval sám a z vlastných peniazi…

Kiska dal na prevádzku Dobrého anjela 1 milión eur, pričom na predaji finančných spoločností on a jeho partneri zarobili 50 miliónov eur. Prezident pravidelne prerozdeľuje svoj prezidentský plat na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi - Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Väčšinou rozdáva plat desiatim rodinám po približne 500 eur. Za štyri roky by teda rozdal 240-tisíc eur. Informácie o investovaní 200-tisíc eur do ďalších projektov a 500- tisíc eur do nemocníc nie sú dostupné. Oficiálne výdavky na financovanie predvolebnej kampane uviedol vo výške 250 593 eur, priznal tiež výdavky mimo oficiálnej kampane vo výške 1 095 482 eur. Dokopy teda kampaň činí 1,3 milióna eur. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

…ako aj iné projekty, ktoré som realizoval pre zlepšenie našej krajiny ako detská nemocnica, na ktorej som pracoval dva roky, detský zdravotný systém trojlístok, (…).

Podľa dostupných informácií Andrej Kiska naozaj pracoval na oboch spomínaných projektoch. Spomínaný projekt detskej nemocnice podľa medializovaných informácií nebol úspešný. Nakoľko však predmetom výroku zrejme nie je úspešná finalizácia daných projektov, ale ich príprava, hodnotíme výrok Andreja Kisku ako pravdivý.

Andrej Kiska bol pred vstupom do politiky podnikateľom a majiteľom viacerých spoločností. Na verejnosti v čase jeho kandidatúry na post prezidenta SR asi najviac rezonoval jeho niekdajší podiel v spoločnosti Tatra Credit, ktorá prevádzkovala službu Triangel (nákup spotrebnej techniky od predajcu a jej následný predaj na splátky spotrebiteľovi) a v spoločnosti Quatro, ktorá ponúkala splátkový predaj priamo v predajniach. 

Po predaji podielu v týchto firmách založil v roku 2006 Kiska spolu so spoluzakladateľom reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett Igorom Brossmannom nadáciu Dobrý anjel, ktorá sa podľa svojej webstránky snaží finančne pomôcť "rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze." Kiska pri zakladaní tejto nadácie do nej prispel sumou 1 000 000 €. V roku 2011 vznikol Dobrý anjel aj v Česku. Za tieto počiny mu bolo v tom istom roku udelené ocenenie Krištáľové krídlo za filantropiu. 

Počas pôsobenia v tejto nadácii Kiska inicioval aj neziskový projekt Trojlístok, ktorý je podľa správy tlačovej agentúry SITA z roku 2011 svojím charakterom na Slovensku jedinečný. Podľa tohto článku funguje na základe dlhodobého členstva. Ak rodičia chorého dieťaťa potrebujú pomôcť s jeho liečbou, pomôže im v rámci projektu nonstop detský lekár na telefóne. "V prípade, že si nie sú istí liečbou, ktorú ich dieťaťu stanovil odborný lekár, môžu si ju nechať posúdiť špičkovému špecialistovi. A v prípade najzávažnejších diagnóz Trojlístok zorganizuje a uhradí operáciu dieťaťa v špičkovej detskej nemocnici v Hamburgu." 

Kiska mal v tom čase tiež úmysel vybudovať detskú filantropickú nemocnicu. Tento projekt však nebol úspešný, o čom informoval už v roku 2011 v rozhovore pre denník SME. V rozhovore sa k predmetnému projektu vyjadril takto: „Musíte sa na to pozrieť ako na filantropický projekt, ktorý by stál asi sto miliónov eur. Finančný stav detských nemocníc je zlý, sú v strate. (...) Dlhodobo udržateľné financovanie nášho projektu – to bol základný problém. Cieľom bolo nájsť veľké spoločnosti, ktoré by boli zakladateľmi nemocnice. Žiaľ, pre krízu súčasnosť nepraje projektu, aby sa také firmy našli.“  V diskusii denníka SME a týždenníka Trend po prvom kole prezidentských volieb v roku 2014 upresnil, že táto nemocnica mala byť postavená na mieste dnešného nákupného centra Bory Mall a plánovanej súkromnej nemocnice. "...chcel som na Slovensku postaviť špičkovú detskú filantropickú nemocnicu, venoval som sa tomu dva roky a pozemok, na ktorom tá nemocnica mala stáť, boli Bory, ktoré Penta vlastnila. Takže som sa stretol s viacerými predstaviteľmi a o tomto projekte sme rokovali," uviedol Kiska. 

Po zvolení za prezidenta SR a inaugurácii do funkcie sa Kiska zaviazal, že bude svoj príjem z funkcie odovzdávať ľuďom v núdzi. Konkrétnych adresátov vyberá, podľa tlačovej správy z augusta 2017: "na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR."