Predvolebná debata TA3 – Bugár (MOST-HÍD), Danko (SNS), Fico (Smer-SD), Figel (KDH), Procházka (#SIET)

V politike, Peter Bielik, odkaz na videozáznam
V prvej casti hlavne televíznej diskusie na TA3 sa stretli preferencne najsilneší predsedovia strán SMER-SD, SNS, Siet, Most-Híd, KDH. Relatívne najviac faktických chýb povedali Robert Fico a Andrej Danko, ktorí hovorili presne len v priemere v každom druhom výroku. Fakticky chybovali niekolkokrát aj ostatní politici. Figel sa dopustil dvoch zavádzaní, Procházka s Bugárom po tri nepresnosti.

Sluby sa majú plnit. Aj tie politické! Chcete aby sme dbali na plnenie slubov budúcej vlády? 


Podporte náš projekt na www.hithit.com/slubysamajuplnit

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Vaša (Smer-SD, pozn.) podmienka bola, aby to začalo platiť až po voľbách (zákon o zvýšení platov učiteľov o 5,7 % z konca roka 2011, pozn).

Je pravdou, že v roku 2012 stúpli učiteľom platy o 5,7 %. Za vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlasovali aj poslanci Smeru. Predmetný zákon mal nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia okrem niekoľkých bodov, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2012, 1. septembra 2012, resp. 1. januára 2013, tie sa však netýkajú daného zvýšenia platov. Nepodarilo sa nám nájsť informáciu o tom, že by Smer požadoval, aby zvýšenie malo oneskorenú účinnosť, nedá sa však vylúčiť, že túto podmienku v niektorom štádiu novelizácie zákona mali. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa SITA

"Učitelia a odborní zamestnanci v školstve si v novom roku prilepšia k výplate v priemere o 5,7 percenta, čo v závislosti od praxe predstavuje 9 až 60 eur. 1. 1. 2012 nadobudla účinnosť novela zákona o pedagogických zamestnancoch."
SME (2011):
"Podľa prepočtov ministerstva školstva by mali platy učiteľov od januára stúpnuť o 5,7 percenta, čo je nominálne o deväť až 60 eur. „Je to však výrazne diferencované podľa rôznych kategórií a zaradenia do jednotlivých platových tried,“

..minulý rok z 330 (žiadostí o azyl, pozn.) len 15 (bolo udelených azylov, pozn.).

Žiadostí o azyl za minulý rok bolo skutočne 330, no nesprávny je údaj o udelených azyloch pre minulý rok- bolo ich len osem, čo vyplýva zo štatistiky Ministerstva vnútra. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

…my sme vrátili naspäť Gabčíkovo do štátnych rúk, Transpetrol, matku SPP…

Podobné výroky sme už v Demagog.sk overovali viackrát. Ficova vláda naozaj odkúpila matku SPP, pričom ovládli aj tzv. rezervný plyn, taktiež odkúpili podiel v Transpetrole a počas súčasnej vlády súd rozhodol o neplatnosti zmluvy o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Je pravdou, že štát získa tvz. rezervný plyn v hodnote 170 miliónov eur. Rezerva pripadla štátu ako výsledok rokovania medzi štátom a EHP, pri prebratí 49% akcií matky SPP. Štát preberie polovicu dlhu, ale získa plynové rezervy. Fico avizoval, že chce túto rezervu použiť na vykrytie straty z regulácie cien plynu pre domácnosti. 

SME, 13. septembra 2013:

"Zásoby plynu v hodnote 170 miliónov eur sa môžu použiť na krytie strát. Časť z nich sa však mohla zužitkovať v štátnom rozpočte. Vláda tým vysvetľuje, že štát vlastne nič nemusí platiť za kúpu SPP. Ibaže ak sú tie zásoby zbytočné, mohli sa použiť na zvýšenie zisku, nie na krytie straty."

R. Fico pre denník Pravda (5. septembra 2013) povedal:

"Preberieme polovicu dlhu v Slovenskom plynárenskom priemysle, ale automaticky získame aj rezervný plyn v hodnote 170 miliónov eur."

Slovenská republika odkúpila 49% balík akcií od ruského koncernu Jukos 26. marca 2009. Za 49% podiel Slovensko zaplatilo 240 miliónov USD (180,52 milióna eur). Prevod akcií bol schválený Protimonopolným úradom SR a Fondom národného majetku SR.

9. marca 2015 Krajský súd v Bratislave rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy medzi Vodohospodárskou výstavbou a Slovenskými elektrárňami predmetom ktorej bola Vodná elektráreň Gabčíkovo. Dôvodmi pre vypovedanie zmluvy malo byť napríklad nevykonávanie povinností prenajímateľa a zatajovanie skutočností o zisku, no nie porušenie medzinárodnej zmluvy. Podnet na súd dala vláda Slovenskej republiky. Vlastníkom VEG je Vodohospodárska výstavba, ktorá je štátnym podnikom. VEG prenajímali Slovenské elektrárne, 66 % ktorých vlastní talianska spoločnosť Enele a 34 % štát.

…je to približne rovnaký podiel (výdavky na zdravotníctvo z HDP) ako dáva ČR, ale tam je viacnásobne vyššia spokojnosť pacienta…

Podobné výroky overoval Demagog.sk už 25. februára 2016 a 28. februára 2016. Eurostat v štatistike General government expenditure on health za rok 2013 (najnovšie údaje) uvádza, že slovenské zdravotníctvo v roku 2013 pracovalo s 7,5 % HDP a české zdravotníctvo s 7,3 % HDP. V prieskume Eurobarometra hodnotilo zdravotný systém ako dobrý 50 % Slovákov, zatiaľ čo až 78 % Čechov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Podiel výdavkov na zdravotníctvo k HDP má podľa štatistiky Eurostatu z roku 2013 Slovensko vo výške 7,5 % a Česko vo výške 7, 3 %. Napriek tomu hodnotilo v prieskume Eurobarometra (s.11, .pdf) z roku 2013 zdravotný systém ako dobrý 50 % Slovákov, zatiaľ čo až 78 % Čechov. Oproti predchádzajúcemu prieskumu Eurobarometra ide o pokles o 3 percentuálne body.

Slovensko sa umiestňuje nižšie ako Česká republika aj v hodnotení kvality zdravotnej starostlivosti podľa EuroHealth Consumer Index za rok 2015 a aj v zhodnotení Európskej komisie (s. 54 a 49, .pdf).

…teraz boli v uvodzovkách predané nemocnice v Trnave a Dunajskej Strede a tam vládnu samozrejme vaši, Smeráci.

Nemocnica v Trnave v roku 2014 predala časť pozemkov. V roku 2014 vyšla správa o tom, že Trnavský samosprávny kraj chystá predaj akcií svojich nemocníc v Dunajskej Strede a Galante vo verejnej obchodnej súťaži (SITA). V roku 2015 ich odkúpila spoločnosť Svet zdravia finančnej skupiny Penta. Zmluvu podpísal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Ten kandidoval na tento post ako nezávislý s podporou Smeru ale aj napríklad SNS. Predaj nemocníc museli schváliť poslanci kraja. Medzi nimi je 12 poslancov Smeru zo 40 (30 %). Vzťah medzi vedením kraja a predajom nemocníc nehodnotíme. Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdivý.

Primátorom Trnavy je nezávislý Peter Bročka, ktorý v posledných voľbách porazil kandidáta Smeru a bývalého viceprimátora. Poslancov je v obvode Trnava 120 (21,5 %).  V obvode Dunajská Streda je len 10 poslancov Smeru (1,93 %). Dlhodobý primátor kandidoval za SMK a v celom obvode je len jeden starosta za Smer. Nedá sa tak povedať, že by v tomto kraji a mestách jednoznačne "vládli smeráci."