Peter Zajac

O 5 minút 12, Radovan Slobodník

Peter Zajac prišiel obhajovat do diskusie Medzi 4 ocami hlavne postoje OKS. Dotkol sa najmä snahy OKS dostat sa na koalicnú radu a odvodovej reformy, ktorá má zasiahnut živnostníkov.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Podľa denníka SME Peter Zajac, Peter Osuský, František Šebej a Ondrej Dostál (členovia OKS) neboli pevne rozhodnutí, či verejnú voľbu podporia a pripúšťali aj možnosť, že ju spoločne nepodporia. 

Po stretnutí s premiérkou Ivetou Radičovou, oznámil Peter Zajac, že sa "cítia politicky zodpovední a zodpovední za osud tejto vlády" a teda podporia verejnú voľbu generálneho prokurátora. 

Podľa denníka Pravda táto politická zodpovednosť vyplýva najmä z toho, že bez hlasov poslancov OKS by vládna koalícia nemala dostatok hlasov na zmenu rokovacieho poriadku, ktorou sa voľba generálneho prokurátora zmení z tajnej na verejnú.

…a podruhé za jeho (Miklošovho, pozn.) ministrovania v podstate sa podporovali, začal podporovať vznik živností v tom, že každá takáto živnosť, ktorá vznikala, dostala istý bonus na najbližšie dva roky…

Podľa § 16 zákona č. 561/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, "daňovníkovi môže byť poskytnutá úľava na paušálnej dani v prvých dvoch rokoch vo výške 100 % a v treťom roku vo výške 50 %, ak spĺňa stanovené podmienky tohto ustanovenia." § 16 bol prenesený aj do zákona č. 959/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

My sme odovzdali ministrovi financií taký veľký katalóg, rozsiahly katalóg, ktorý sme nazvali Balíček 5+1.

Podľa oficiálnej stránky OKS 21. marca 2011 odovzdali predstavitelia OKS ministrovi financií Ivanovi Miklošovi Balíček 5+1

Podľa autorov balíček predstavuje "najreálnejšiu cestu k zdravým verejným financiám a hospodárskemu rozvoju Slovenska."

Celý obsah balíčka nájdete tu (pdf.).

…my hovoríme jasne a jednoznačne, že pokiaľ nebude finančne neutrálna (reforma daní a odvodov, pozn.) a dnes už hovoríme aj o tom, že nebude finančne neutrálna, hovorí to aj minister financií…

Začiatkom apríla sa Ivan Mikloš vyjadril, že návrhy zmien v daňovo-odvodovej reforme nebudú fiškálne neutrálne. Suma, ktorou štát doplatí na reformu by sa mala podľa jeho slov pohybovať okolo 10 mil. eur.

Samotné živnostenské organizácie túto časť tej zmeny daňovo-odvodového systému z pochopiteľných dôvodov neprijímajú, ale svoje výhrady má dnes aj Národná banka, má ju sociálna poisťovňa, majú ju aj poslanci iných koaličných strán…

Návrh reformy daní a odvodov, na ktorom sa koalícia dohodla, bol pripomienkovaný niekolkými inštitúciami. OKS nesúhlasí so zvýšením danového a odvodového zataženia SZCO, dohodárov a živnostníkov.

Národná banka v súvislosti s navrhovanými zmenami daní a odvodov pre zmienené skupiny podla informácií SITA upozornuje na riziko, že najväcšia cast samostatne zárobkovo cinných osôb by mala od roku 2012 ešte nižšie odvody ako v súcasnosti. "Tu je treba zvážit, ci nevznikne problém z dôvodu optimalizácie danového základu s dopadom na výber daní z príjmu fyzických osôb pri nižších odvodoch," upozornuje NBS. K samotnému stanovisku NBS sme sa nedostali. Z vyššie uvedeného vidiet, že NBS má k návrhu urcité výhrady, i ked možno nie priamo späté s postojom OKS.

Z dostupných informácií SITA sa výhrady Sociálnej poistovne týkajú napríklad dlhšieho obdobia potrebného na to, aby sa financné inštitúcie na zmeny pripravili, alebo dopad navrhovaných zmien na dávky.

Z koalicných strán s návrhom reformy pre SZCO nie je spokojný Most-Híd:

"'Sme tí, ktorí sú najmenej spokojní s rozhodnutím zrušit súcasné 40-percentné paušálne výdavky,' povedal v polovici apríla na tlacovej besede predseda strany Béla Bugár."

Proti pôvodnému návrhu I. Mikloša sa okrem OKS, Most-Híd, postavila aj cast KDH.

Predstavitelia živnostenských organizácií vydali s OKS spolocné vyhlásenie. Okrem iného sa v nom píše:

"7. Predstavitelia živnostenských organizácií konštatujú, že návrh RÚZ má okrem pozitív voci koalicnému návrhu, spocívajúcich najmä v razantnejšom znižovaní odvodov zamestnancov, negatívne dopady na významný súbor nízkopríjmových živnostníkov a tvrdšie dopady na 'dohodárov' ako návrh vládnej koalície. V tomto zmysle nie je tak ako návrh vládnej koalície ani on zrelý na to, aby ho bolo možné pokladat za reformnú alternatívu voci súcasnému stavu."