Pavol Paška

O 5 minút 12, Radovan Slobodník, odkaz na videozáznam

Pavol Paška o prijatom zákone jazykových práv nár. menšín, o kompetenciách Richarda Sulíka, o madarskej ústave.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ústava veľmi jasne pomenuváva, akým spôsobom môže byť rozpustený parlament a kto má kompetenciu. Má ju pán prezident republiky.

Ústava SR(.pdf) určuje právomoci prezidenta a podmienky rozpustenia NR SR v článku 102 ods. 1.e):

Prezident
:
...
e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda Slovenskej republiky spojila vyslovenie dôvery, ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového´stavu alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky v prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný,

Ja použijem jeden príklad, keď pán Navracsics, podpredseda vlády v jednom z médií na Slovensku ešte pred prijatím maďarskej ústavy na otázku, že pán podpredseda, nebolo by lepšie, keby sa viedol dialóg a keby aj vaša ústava nemala exteritoriálne účinky a nevyvolávala práve takúto hrozbu narušenia územnej celistvosti Slovenska, začal: “Úbohí Slováci.”

Formuláciu "úbohí Slováci" použil T. Navracsics  v rozhovore pre český denník Hospodářské noviny. Otázka však znela nasledovne:

HN: Prý bude první věta ústavy bude "Bůh žehnej Maďarovi"...

To je první věta maďarské státní hymny, "Bůh žehnej Maďarovi". Je to 180 let starý verš a nikdo, dokonce ani komunisté, to nezměnil.

HN: Někteří politici, hlavně na Slovensku, by to mohli nazvat vyvoláváním ducha Velkého Maďarska. Jaká by byla vaše odpověď na jejich obavy?

Ubozí Slováci. Není nic výjimečného, že první verš z hymny a první věta ústavy jsou to samé.

Navracsics použil takúto formulku, otázka však bola formulovaná trochu inak. V rámci tolerancie však uznávame, že "duch Veľkého Maďarska" sa dá chápať aj ako exteritoriálny účinok ústavy.

Okrem poslancov Jahnátka, Rašiho a Žigu, ktorí boli neprítomní, hlasoval celý poslanecký klub strany Smer-SD proti návrhu zákona o jazykoch nár. menšín.

Zo zákulisia je jasné, že najmä KDH, ktoré má vysoké personálne ambície, aby si obsadilo tento úrad (ÚRSO pozn.) a nedospelo k dohode, malo tendenciu tento zákon ( upravujúci činnosť ÚRSO pozn.) stiahnuť.

Aké sú personálne ambície v zmysle obsadenia ÚRSO stranou KDH nie je možné overiť.

Prvý krát strana Smer-SD doručila návrh zákona o tzv. bankovej dani na 8. schôdzi NR SR ešte v októbri 2010. Tam stanovovala výšku dane v hladine 1,35%.