Pavol Hrušovský vs. Robert Fico

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Vládnej koalícii sa v uplynulom týždni podarilo úspešne nezvolit generálneho prokurátora, co jednoznacne dominovalo aj vysielaniu relácie Na telo (relácia bola vysielaná zo záznamu). V niekolko mesiacov tahajúcom sa procese to z hladiska vývoja udalostí znamená urcitý posun, argumenty Roberta Fica a Pavla Hrušovského (resp. opozície a koalície) sa ani v tejto relácii nijak nezmenili – podla zástupcu opozície bola aj táto volba nedemokratická, kedže poslanci mali byt riadení “Radicovej kódom”, podla predsedu poslaneckého klubu KDH sa koalícia dohodla len na tom, že nezvolia Trnku, všetko ostatné malo byt na slobodnom rozhodnutí poslancov.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Tomuto rozhodnutiu predchádzalo rokovanie ústavnoprávneho výboru, ktorý dal Národnej rade odporúčanie nezaradiť (návrhy Smeru na schôdzu, pozn.).

Uznesenia ústavnoprávneho výboru je možné nájst v parlamentnej knižnici, tie zo 16. mája 2011 sa zaoberajú návrhmi Smeru a Igora Matovica, ten zo 17. mája sa zaoberá koalicným návrhom, pricom pri všetkých konštatuje, že neboli podané v súlade s rokovacím poriadkom. O tom, že by sa návrh nemal zaradit na rokovanie uznesenia nehovoria.

Portál hnonline.sk 17. mája informuje:

"Ústavnoprávny výbor prijal uznesenie, podla ktorého môže byt návrh zákona v tej istej veci predložený najskôr šest mesiacov po tom, ako parlament takýto návrh neschválil na predošlom rokovaní. O návrhoch o obcianstve rokovali poslanci naposledy na marcovej schôdzi.

'Zneniu a úcelu zákona zodpovedá to, aby sa pred uplynutím šestmesacnej lehoty nemohli predkladat návrhy zákona v tej istej veci. Co nie je to isté, ako totožný návrh zákona,' povedal po rokovaní výboru jeho šéf Radoslav Procházka (KDH). Spresnil, že výbor prijal uznesenie, podla ktorého sa tou istou vecou rozumie ten istý okruh právnych vztahov, ktoré upravuje návrh zákona."

… lebo vo veci (nezaradenia návrhov Smeru na schôdzu parlamentu, pozn.) rozhodovala Národná rada hlasovaním. Keď pán predseda oznámil, že nesúhlasí s tým, aby boli tieto body zaradené, vystúpil predseda poslaneckého klubu Smer, ktorý žiadal o tom hlasovať a o tom sme hlasovali.

Do programu 18. schôdze NR SR sa nedostali tri návrhy Smeru-SD o štátnom občianstve, bankovej dani a vrátení DPH na úroveň 19 percent. Tieto body vyradil predseda parlamentu, pretože ich Národná rada SR odmietla už na predchádzajúcej schôdzi (občianstvo, DPH, banky).

Pravda.sk píše:

"Podľa rokovacieho poriadku možno novelu alebo nový zákon v tej istej veci predložiť po jeho neschválení zákonodarným zborom najskôr po uplynutí šiestich mesiacov. Predstavitelia Smeru síce svoje návrh pozmenili, ale podľa Sulíka ide stále o to isté. Líder parlamentu z rovnakého dôvodu vyradil aj návrh Igora Matoviča (nezávislý), ktorým tak ako na minulej schôdzi novelizoval zákon o štátnom občianstve podobne ako Smer."

P. Paška skutočne navrhol hlasovanie o opätovnom zaradení zmienených troch zákonov a zákona navrhovaného Matovičom, ktoré aj prebehlo.

(Skartovanie prebehlo, pozn.) v súlade so schváleným volebným poriadkom, za ktorý si hlasoval aj ty (Fico, pozn.).

Podľa hlasovania na 5. schôdzi NR SR v septembri 2010 hlasoval Robert Fico za Návrh volebného poriadku o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky a o odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej repulibky. Píše sa v ňom aj:

"Zoznam poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, a hlasovacie lístky z voľby alebo odvolávania overovatelia odovzdajú v zapečatenej obálke určenému zamestnancovi kancelárie na skartovanie, ktoré sa vykoná po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania."

… ja nevidím žiadny dôvod na spochybňovanie prítomnosti predsedu (parlamentu na skartovaní hlasovacích lístkov, pozn.) za prítomnosti skrutátorov, pozor, to nerobil predseda sám.

Podla dostupných agentúrnych správ pri skartácii bol poverený pracovník a R. Sulík na nu dozeral. O prítomnosti skrutátorov sa nehovorí:

"Podla znenia volebného poriadku sa musia lístky po vyhlásení výsledkov volby skartovat. 'Toto sa stalo, poverený pracovník ich skartoval, ja som na to osobne dohliadol,' uistil Sulík.

Volebný poriadok k volbe generálneho prokurátora hovorí, že, "Zoznam poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, a
hlasovacie lístky z volby alebo odvolávania overovatelia odovzdajú v
zapecatenej obálke urcenému zamestnancovi kancelárie na skartovanie,
ktoré sa vykoná po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania."