Pavol Hrušovský vs. Pavol Paška

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Téma volby GP sa stáva v súcasnosti neodlúcitelnou súcastou politických diskusií. V ostatnom vydaní relácie Na telo však došlo k dalšiemu nie nevýznamnému posunu v argumentácií. P. Paška a P. Hrušovský sa sporili ci predseda NR SR “musí” alebo “nemusí, ale môže” vyhlasovat volbu vždy, na každej dalšej schôdzi NR SR. Z dalších tém bolo dost priestoru venovaného aj rozhodnutiam Ústavného súdu v najnovších sporoch, z coho sa neskôr vyvinula diskusia o ústavnosti zákonov minulej a predminulej vlády.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Na základe viedenskej arbitráže, ktorá sa konala 2. novembra 1938, sa muselo Česko-Slovensko vzdať svojho územia na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi obývaného prevažne maďarsky hovoriacim obyvateľstvom.

Slovensko prišlo o územia a mestá v línii Senec-Galanta-Levice-Lučenec-Rimavská Sobota-Rožňava-Košice-Užhorod-Mukačevo.

Územia dnešného Slovenska, odstúpené Maďarsku prvou viedenskou arbitrážou:

1. Bratislavské predmostie, ktoré bolo do 15. októbra 1947 súčasťou Maďarska
2. časť južného Slovenska, pripojeného od 2. 10. 1938 do 8. 5. 1945 k Maďarsku
3. časť východného Slovenska, pripojeného od 4. 4. 1939 do 8. 5. 1945 k Maďarsku

Veď pani Radičová, keď sa nechcem, aby som nepovedal zasa nejaké nepravdy, sa vyjadrila jednoznačne, že by bolo vhodné, aby túto pozíciu obsadil niektorý nominant SAS alebo Hídu.

Nepodarilo sa nám nájsť takýto výrok I. Radičovej.

Páčilo sa mi, jak náš predseda parlamentu prišiel v piatok na nejaký bál v Banskej Štiavnici ako pekný Superman.

Ako uviedla pluska.sk:

"Politici v piatok plesali na maškarnom bále v Banskej Štiavnici, ktorý zorganizoval poslanec za SDKÚ Ľudovít Kaník s manželkou. Predseda parlamentu Richard Sulík z SaS si naň pripravil niečo špeciálne. Prezliekol sa za komixovú postavičku z bilbordu. A všetkých prekvapil aký je to superman!"

Len pri ustanovení poslaneckého klubu je nutných tých 8 poslancov, ktorí sú zo zákona, lebo keď máte 5%, tak musíte mať minimálne 8 poslancov.

V zákone č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (.pdf) sa okrem iného píše:

"Poslanecké kluby

§ 64

(1) Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch,a to podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo k volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do národnej rady.

(2) Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo k zlúčeniu politických strán alebo hnutí, rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú podmienky podľa tohto zákona.

(3) Ak sa chcú poslanci združiť do poslaneckého klubu iným spôsobom ako podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí utvorenie poslaneckého klubu schváliť národná rada.

(4) Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

(5) Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej osem poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia poslaneckého klubu.

(6) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi národnej rady utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu poslaneckého klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi.

(7) V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda, alebo poverený člen poslaneckého klubu."