Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál

O 5 minút 12, Marta Jančkárová, odkaz na videozáznam

Poslanci sa bavili o dôvodoch odvolávania premiérky Radicovej a vyjasnovali si otázky ohladne (ne)podpory eurovalu. Diváci boli tahaní za nos niekolkokrát. Najprv Rafael Rafaj tvrdil, že na rozdiel od minulosti bol Úrad pre zahranicných Slovákov zverený nie ministrovi, resp. podpredsedovi vlády, ale úradnikovi. Minimálne za minulej vlády to nebola pravda. Starost o zahranicných Slovákov vyjadril tiež v komentári o tom, že sa musia schádzat v Madarsku. Nemusia. Schádzajú sa tiež na Slovensku. Rafael Rafaj dalej predstavil ezoterické sumy vynakladané na riadenie verejných dlhov. Uviedol ciastku 4 krát vyššiu ako je skutocnost. V zvelicovaní sa nenechal zahanbit tiež Pavol Abrhan. Pri spomienke na predvolebnú “grécku cestu”, vymyslel tiež “madarskú cestu”, po ktorej sa dostali do situácie s najvyšším danovým zatažením v rámci EÚ. S danami je to ale zložitejšie a v Madarsku tak budú mat nanajvýš najvyššie DPH v rámci EÚ. Ondrej Dostál, ako je už zvykom, vyviazol s cistým štítom.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Rovnako ja by som sa mal opýtať, prečo zrazu, ak súhlasili na začiatku volebného obdobia, že budú plniť vládny program a toto je napríklad vo vládnom programe aj reforma verejnoprávnych médií, aj daňovo-odvodová reforma, prečo zrazu sa môžem rovnako opýtať, zrazu títo 4 partizáni majú opačný názor? Čo sa stalo, že zmenili to vazalstvo alebo ten súhlas?

V programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014 (.pdf) (str. 9) sa uvádza: "Vláda SR presadí zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cielom
zefektívnit tento systém. Presunie odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedie superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy. Zavedie odvodový bonus za predpokladu fiškálnej neutrality a zohladnenia dosahov na marginalizované skupiny."


Čo sa týka verejnoprávnych médii, tak vo vládnom programe SR (str. 38) vláda uvádza: "Vláda SR zruší koncesionárske poplatky a vytvorí nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter. Bude komplexne riešiť jednotný systém označovania televíznych programov s dôrazom na ľudskú dôstojnosť a ochranu maloletých."

Programové vyhlásenie vlády schválili poslanci 10. augusta 2010 počtom hlasov 79. Všetci poslanci OKS hlasovali za.

Vláda nekonkretizovala vo vládnom programe otázku verejnoprávnych médií, v takom rozsahu, v akom sa o nej hovorilo neskôr. O zlučovaní STV a SRo nie je vo vládnom programe žiadna zmienka.

Hovoriť o podpore vládneho vyhlásenia a výhradám voči zlúčeniu verejnoprávných médií či odvodovej reforme ako o dvoch nekonzistentných veciach je zavádzajúce.

Je zaujímavé, že poslanci SNS sa správajú ako opoziční poslanci, ale vyskytnú sa situácie, keď hlasujú za vládne návrhy a zhodou okolností je to vždycky v situácii, keď hrozí, že nejaká časť koalície má s tým návrhom problém a mohlo by sa stať, že by ten návrh neprešiel iba hlasmi koalície, tak Slovenská národná strana z nejakých záhadných dôvodov hlasuje za, pripomeniem, že tak to bolo, keď sa spájal rozhlas a televízia, kde poslanci OKS formuľovali výhrady, vtedy časť poslancov SNS to podporila, teraz pani poslankyňa Sabolová a niektorí ďalší mali problém s tými zmenami, ktoré sa týkali vekov, opäť klub SNS zahlasoval za. OKS a časť KDH mali kritické výhrady k návrhu odvodovej reformy, aj keď teda ju nakoniec v prvom čítaní podporili a opäť poslanci SNS hlasovali za, ja teda nechcem špekulovať o tom, kto a čím presvedčil poslancov SNS, ale teda je to taký veľmi zaujímavý jav na slovenskej politickej scéne.

Návrh zlúčenia STV a SRo podporilo 77 poslancov, medzi ktorými boli aj šiesti poslanci klubu SNS.

Vládny návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválil parlament 13. septembra 2011. Za návrh hlasovalo 83 poslancov, medzi ktorými boli aj siedmy poslanci z klubu SNS.

SNS rovnako podporilo aj vládny návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TASR z dňa 13. septembra 2011: "Poslanci dnes po dlhej diskusii podporili v prvom čítaní zmenu daní, odvodov a zavedenie superhrubej mzdy, a to 86 hlasmi, vrátane opozičnej SNS."

Ktorý zákon mal Ondrej Dostál voči ktorému mala mať výhrady poslankyňa Sabolová nevieme.

OKS dlhodobo kritizuje na návrhu odvodovo-daňovej reformy to, že má znamenať zvýšenie odvodov a daňového zaťaženia pre živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby a dohodárov.

V marci tohto roku sa poslanci OKS vyjadrili, že "trvajú na tom, že pripravovaná daňovo - odvodová reforma sa nemôže realizovať na úkor živnostníkov a dohodárov. Ako uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii podpredseda strany Ondrej Dostál, tento postoj poslancov, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke strany Most-Híd, podporilo aj pondelňajšie predsedníctvo strany. "Poslanci OKS nebudú hlasovať za taký návrh, ktorý by znamenal zvýšenie daňovo - odvodového zaťaženia živnostníkov a dohodárov. Na tomto stanovisku trváme," vyhlásil Dostál."


Správa TASR z júna 2011 uvádza, že "Koaliční poslanci za OKS trvajú na zachovaní súčasnej výšky daňovo-odvodového zaťaženia živnostníkov a dohodárov. Ako na dnešnej tlačovej konferencii podotkol Peter Zajac, OKS nevidí dôvod na zvýšenie spomínaného zaťaženia pre akúkoľvek sociálnu skupinu.

Peter Zajac zároveň potvrdil, že OKS je pripravená podporiť plánované zmeny v daňovo-odvodovom systéme, ktoré chystá vláda, chce však presadiť svojich šesť podmienok. Práve tie sa týkajú živnostníkov a dohodárov. 


V rámci 22. schôdze NR SR sa Ondrej Dostál vyjadril, že "Ak prejde reforma v tejto podobe, zvýši daňové zaťaženie veľmi významnej skupiny ľudí, živnostníkov," povedal a dodal, že mnohí podnikatelia budú zvažovať svoje ďalšie kroky a pravdepodobne časť z nich vráti svoje živnosti. "

"Poslanci z OKS tak budú žiadať, aby sa o bodoch, ktoré nepovažujú za "najlepšie nastavené", ďalej diskutovalo."

Fínsko má veľmi rezistentný postoj a podmieňuje to zásadne v prípade Grécka zárukami v objeme 300 miliard, čo Gréci nie sú schopní plniť.

Fínsko pod vedením svojej ministerky financií Jutty Urpilainenovej ešte v júli na mimoriadnom summite EÚ upozornila na to, že Grécko má pre riešenie svojej finančnej situácie k dispozícii takmer 300 miliárd eur. Tie by získali napríklad privatizáciou majetku, ale aj predajom niektorých svojich ostrovov. Tento objem peňazí by reálne pokryl dlhy, ktoré Grécko má. Jedným z výsledkov summitu bolo aj vyjadrenie všeobecnej záruky, pre riešenie tejto námietky, t.j. vo či Grécku budú požadované záruky. Táto otázka ostala otvorená. K požiadavke Fínska sa neskôr pripojili aj iné štáty vrátane Slovenska.

Fínsko bolo ochotné podporiť druhý úverový balík pre Grécko len výmenou za peňažné záruky Grécka na fínsky podiel a v lete o tom Helsinki uzavreli s Aténami dohodu. Fínska požiadavka záruk od Atén následne vyvolala podobnú reakciu aj od iných štátov eurozóny - Slovenska, Holandska, Rakúska a Slovinska. Objavilo sa varovanie, že toto domino môže celý plán pomoci Grécku zmariť, a na Fínsko sa tlačí, aby od svojej požiadavky odstúpilo.

Po najnovšom stretnutí 17 ministrov financií EÚ, Fínsko čiastočne modifikovali svoje požiadavky. 

Fínsko nakoniec ustúpilo od požiadavky peňažných záruk, ktoré by šli na úkor ostatných veriteľov Grécka, ale myšlienky na inú formu záruky za svoju pôžičku sa nevzdalo. Helsinki vraj stále hľadajú riešenie, ktoré by "vyhovovalo všetkým". Fínska ministerka financií Jutta Urpilainenová pred začiatkom summitu priznala, že neočakáva, že sa túto záležitosť v piatok (počas summitu, pozn.) podarí uzavrieť. Napriek tomu je vraj optimistom a verí, že sa riešenie nájde.

Tam (v súvislosti s neúčasťou SNS na tvorbe ústavného zákona o maximalnom verejnom dlhu, pozn.) zlyhala komunikácia medzi výborom pre financie, rozpočet a menu, pretože máme tam zastúpenie, pán poslanec Mikolaj bude zastupovať prípravu spoločného návrhu, pričom Slovenská národná strana podporuje takýto návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Nepodarilo sa nám overiť tento výrok.