Online rozhovory s prezidentskými kandidátmi

Iné

Rozhodli sme sa overit online rozhovory s prezidentskými kandidátmi, ktoré organizoval denník SME. Analyzovali sme odpovede Milan Knažka, Radoslava Procházku, Andreja Kisku, Pavla Hrušovského a kedže Robert Fico odmieta denník SME, overili sme jeho odpovede v online rozhovore denníka Pravda. Všetci kandidáti odpovedali na otázky citatelov denníkov a pri odpovediach nemuseli reagovat okamžite ako v diskusiách, ale mali aj priestor na premyslenie odpovede. Kandidátom sa darilo vyhýbat sa chybám. Kiska však opätovne zle uvádza štatistiky o vývoji konkurencieschopnosti Slovenska. Fico sa dopustil viacerých faktických prešlapov v nazeraní na jednotu strany SMER-SD, názoru na trio Paška-Fico-Gašparovic a nie všetky ním vymenované projekty v rokoch 2006-2010 boli skutocne dokoncené za jeho prvej vlády. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

V rokoch 2006–2010, počas mojej prvej vlády, (…) uvoľnili financie na výstavbu nového národného futbalového štadiónu.

Podľa dostupných správ sa prvá Ficova vláda zaviazala, že na výstabnu Národného futbalového štadiónu prispeje dotáciou 70 mil. EUR. Je diskutabilné, do akej miery boli tieto financie "uvoľnené", výrok však hodnotíme ako pravdivý, keďže sa vtedajšia vláda minimálne zaviazala tento projekt financovať.
SME (2009):

Vláda minulý týždeň už schválila pre projekt výstavby národného futbalového štadióna dotáciu vo výške takmer 70 mil. eur. Jednou z podmienok poskytnutia štátnej dotácie je aj záväzok, že futbalový štadión bude bezplatne k dispozícii pre potreby štátnych futbalových reprezentácií Slovenskej republiky od mládežníckych kategórií až po seniorské a pre potreby organizovania významných národných športových a kultúrnych podujatí počas 30 rokov odo dňa kolaudácie.


Transparency International na svojom blogu píše:
"Príbeh nášho Národného futbalového štadióna začal už v roku 2004. V tom období sa šermovalo so sumou takmer 100 miliónov EUR a kapacita mala byť 35 000 divákov. Potom prišla prvá Ficova vláda, ktorá prijala uznesenie, v ktorom sa zaviazala dať na výstavbu 22 tísícového štadióna 70 miliónov EUR. Lenže prišla kríza, a všetko bolo inak. Radičovej vláda zrušila pôvodné uznesenie a pripravila model, ktorý hovoril o tom, že Slovenský futbalový zväz (SFZ) vypíše súťaž, ktorá vygeneruje investora a nižšiu cenu. Avšak, v roku 2012 nastúpila druhá Ficova vláda a následne bolo bez súťaže rozhodnuté, že sa podporí projekt nového štadióna Slovana za približne 70 milionov EUR s 22 500 miestami."

V rokoch 2006–2010, počas mojej prvej vlády, (…) spustili sme modernizáciu 21 futbalových štadiónov.

Modernizáciu 21 futbalových štadiónov spustila až druhá Ficova vláda v roku 2013, nie prvá, ako uvádza. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Sľuby o výstavbe 21 futbalových štadiónov prišli až počas druhej Ficovej vlády, konkrétne v roku 2013. V rokoch 2006-2010 išlo skôr o individuálnu podporu a prevažne o výstavbu zimných štadiónov, napríklad v Čani.

Zimný štadión O. Nepelu sa začal rekonštruovať (respektíve stavať) v máji 2009. Stavba však bola hotová až v roku 2011, teda až počas vlády Ivety Radičovej. Prestavbu štadióna navyše realizovalo mesto Bratislava, konkrétne poverená mestská organizácia Generálny investor Bratislavy. Okrem toho vláda na jeho stavbu prispela mestu "len" približne 46 % celkových nákladov. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.
Projekt prestavby pôvodne schvaľovalo zastupiteľstvo mesta Bratislava, a to dokonca ešte počas úradovania Andreja Ďurkovského z KDH. Podľa oficiálnej stránky mesta: "Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorá sa oficiálne začala 23. apríla 2009, pokračuje v súlade so schváleným harmonogramom realizácie stavby bez sklzu. Prestavbou je poverená mestská organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB), ktorá realizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby."

Portál etrend.sk uvádza:

"Podľa informácií z magistrátu prvotné odhadované náklady na rekonštrukciu štadióna boli 74,822 milióna eur. Mesto získalo od ministerstva školstva dotáciu 40,575 milióna eur, pričom v reálnom vyjadrení bola nižšia o DPH. Po piatich dodatkoch k zmluve o dielo bola cena zvýšená o 11,3 milióna eur na 85,878 milióna eur."

Oficiálna stránka štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave:
"Starý zimák" - Zimný štadión Ondreja Nepelu predstavoval so svojimi dvomi umelými ľadovými plochami jeden z najlepších štadiónov na Slovensku. Po troch Majstrovstvách Európy a jedných Majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní, po troch Majstrovstvách sveta v hokeji ako aj po Majstrovstvách Európy v basketbale a stolnom tenise si opäť zaslúžil ďalšiu rekonštrukciu k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2011, ktorá sa začala v máji 2009.
Jej súčasťou je rozšírenie diváckej kapacity z pôvodných 8026 na 9953, ďalej zvýšenie bezpečnosti návštevníkov, rozšírenie prevádzkových priestorov, rekonštrukcia technológie, infraštruktúry vrátane odstránenia stĺpov v hľadisku. Rekonštrukcia obsahuje kompletnú zmenu strešnej konštrukcie, podporných stĺpov, ich nahradenie novou konštrukciou a celkom nové dispozičné riešenie zázemia haly s dvomi tréningovými plochami. Taktiež súčasťou rekonštrukcie bola realizovaná 2 podlažná garáž s kapacitou 372 parkovacích mies
t."

V rokoch 2006–2010, počas mojej prvej vlády, sme finančne podporili výstavbu viac ako 600 multifunkčných ihrísk v mestách a obciach.

Informáciu o podpore 600 multifunkčných ihrisiek Robert Fico používal už aj v minulosti, nepodarilo sa nám ju však nikdy overiť. Spustenie výstavby 600 multifunkčných ihrísk oznámil Robert Fico ešte na začiatku svojho prvého volebného obdobia, nie sú však dostupné presné údaje, na koľko sa tento cieľ podarilo zrealizovať.

…sme konštatovali, (na zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu 21. februára 2014, pozn.) že nedošlo k nárastu počtu žiadostí o víza, že sme nezaznamenali zvýšený pohyb migrantov na našich hraniciach s Ukrajinou, ale že pre prípad potreby máme k dispozícii dostatočné kapacity … (otázka sa týkala situácie na Ukrajine, pozn.)

Bezpečnostnú radu zvoláva predseda vlády a sám jej predsedá. Je pravdou, že 21. februára 2014 bolo zvolané zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu. Informácia o mimoriadnom zasadnutí k aktuálnej situácii na Ukrajine je aj na stránke Úradu vlády SR. Malo ísť len o ústne informácie. Uznesenie zo zasadnutia však nie je dostupné. Nevieme preto overiť čo účastníci Bezpečnostnej rady konštatovali. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.