Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov

V politike, René Medzihradský, odkaz na videozáznam

Relácia V politike sa venovala kauze rodinkárstva na Ministerstve pôdohospodárstva. Jahnátek prišiel obhajovat výberové konania, v ktorých uspeli clenovia jeho rodiny a rodáci. Minister nesprávne tvrdil, že ludia, ktorí získali pozície na Ministerstve pôdohospodárstva boli jeho bývalí spolupracovníci. Minimálne v jednom prípade to tak nebolo. Taktiež si nepamätá o kolko rodákov a známych v kauze ide. Jahnátek nevie kedy boli prijaté zákony, ktoré sám navrhoval. Zákon o potravinách bol prijatý o niekolko mesiacov neskôr ako uvádzal. Minister nesprávne uvádzal, že Z. Simon mal zrušit potravinový kódex. Kódex stále existuje, aj ked niektoré casto kódexu nahradili vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva. Jeho náprotivok Z. Simon sa tiež dopustil viacerých faktických prešlapov. Nesprávne uvádzal, že jeho zákon o potravinách stroskotal pocas druhej Dzurindovej vlády v druhom cítaní kvôli postoju SMER-SD. Faktom je, že sa tento zákon nedostal ani do prvého cítania. Exminister nesprávne uvádzal, že v Ceskej republike klesá dovoz polských potravín. V skutocnosti u našich ceských susedov polský dovoz mierne rastie. Hoci Z. Simon hovoril, že sa poriadne pripravil, príklad Tibora Guniša, ktorý mal po odchode z postu generálneho riaditela slovenskej pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) okamžite nastúpit na obdobnú pozíciu do rakúskej platobnej agentúry, nebol správny. Podla oficiálnych dokumentov bud Tibor Guniš na pozíciu nenastúpil, alebo to bolo ovela neskôr ako “okamžite”. Zaujímavým je aj pocet neoveritelných výrokov, ktoré odzneli túto nedelu. V priemere každý štvrtý výrok sme vzhladom na chýbajúce alebo nedostatocné informácie museli oznacit ako neoveritelný. Výroky priebežne doplname.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

To je ten prvý pilier, ktorý pán minister hovoril. Pán minister tieto zlé podmienky podľa jeho slov dokázal vyrokovať zhoršením o -67 miliónov eur.


Podľa správy na polnoinfo.sk z júna 2013 minister Jahnátek hovorí, že sa nepodarilo zmeniť objem priamych platieb. Nepodarilo sa nám však potvrdiť, že v konečnom dôsledku bola suma priamych platieb pre Slovensko o 67 miliónov nižšia ako vo vyrokovanom návrhu predchádzajúcej vlády. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.
Je pravdou, že za úradovania Z. Simona na poste ministra pôdohospodárstva bola udelená pokuta vo výške 850 tisíc korún. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

TASR, 6. apríla 2006:

"Niektoré rozhodnutia o pokutách z roku 2005, ktoré vyplynuli z potravinových kontrol inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v obchodných prevádzkach, už nadobudli právoplatnosť, informoval minister pôdohospodárstva Zsolt Simon. V Bratislave sa rozhodnutia týkajú hypermarketov Tesco, Carrefour a obchodných jednotiek Billa a Kaufland. Pokutu 300 000 Sk dostal hypermarket Tesco Zlaté piesky za nezabezpečenú identifikáciu vysledovateľnosti hovädzieho mäsa a nedostatočnú hygienu. Ten istý hypermarket dostal aj pokutu 150 000 Sk za neoddelené skladovanie potravín, ktorým uplynula lehota spotreby. Za nezabezpečenú identifikáciu vysledovateľnosti hovädzieho mäsa dostal pokutu 555 000 Sk hypermarket Carrefour v Polus City Center, 650 000 Sk predajňa Billa v Podunajských Biskupiciach na Kazanskej ceste za senzorickú zmenu slaniny, sťažnosť na prebaľovanie syrov a úmyselné predlžovanie dátumu spotreby u syrov.
Hypermarket Carrefour na Panónskej ceste v Petržalke dostal pokutu 850 000 Sk za predlžovanie trvanlivosti predávaného hovädzieho mäsa a marinovanie mäsových výrobkov a Kaufland na Romanovej ulici v Petržalke 200 000 Sk za opakovaný výskyt trusu hlodavcov a nesplnenie opatrenia vydaného regionálnou veterinárnou správou. 

V prvom polroku sme prijali 2 kľúčové zákony. Je to zákon o obchodných reťazcoch alebo dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a zákon o potravinárstve.

Je pravdou, že boli prijaté zákony o obchodných reťazcoch a novela o potravinách. Novela zákona o potravinách však nebola prijatá v prvom polroku vlády R. Fica.

Minister Jahnátek mal na mysli Zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch prijatý v októbri 2012, ktorých predmetom sú potraviny a Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, prijatá vo februári 2013. Vláda R. Fica začala úradovať v apríli 2012. V prípade zákona o potravinách nemožno hovoriť, že sa prijal v prvom polroku, teda šiestich mesiacoch vlády R. Fica. 

Vy (Zsolt Simon, pozn.) bez problému vyrobil teraz na programe Rozvoja vidieka, veď tam v infraštruktúre chýbalo 170 miliónov a vy ste to zadlžili o ďalších 20 miliónov. Urobili ste niekoľko desiatok miliónovú sekeru, keď ste predbiehal programy, zaraďoval ste nie tie programy, ktoré majú ísť, čiže hrozí Vám pokuta ďalších 40 miliónov.

Nenašli sme žiadnu relevantnú zmienku o zvýšenej zadĺženosti v programe Rozvoja vidieka a ani o hroziacej pokute za nesprávne zaradené resp. predbiehané programy. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Vtedajší minister pôdohospodárstva Z. Simon o programe Rozvoja vidieka informoval:

"Realokáciou, ktorú nám Brusel schválil a oficiálne oznámil vo štvrtok (4. 8. 2011), sa doriešuje financovanie Regenerácie sídel, kde bola nadkontrahácia vo výške 70 miliónov eur. V oblasti škôl, teda pri Infraštruktúre vzdelávania, riešime nadkontraháciu o 80,7 milióna eur. Zostáva pre budúce obdobie ešte riešiť neblahé dedičstvo po predchodcoch v objeme 170 miliónov eur."


To čo je umožnené (kofinancovanie projektov z fondov EÚ v pomere 85/15, pozn.)a je to fakultatívna možnosť. Je to fakultatívna, pre niektoré krajiny, ktoré majú obrovské ekonomické problémy. Je to tam definované ako vzdialenejšie regióny, lebo niektoré štáty EÚ si dneska nevedia prestaviť, že by kofinancovali 25% z vlastného rozpočtu. Grécko bude možno kofinancovať 15%.

Ako vyplýva z dohody Rady EÚ, kofinancovanie z fondov EÚ vo výške 85% je podľa novej zmluvy o Spoločnej poľnohospodárskej politike skutočne vyhradené len pre vybrané regióny, presnejšie pre menej rozvinuté regióny, vzdialené regióny a Egejské ostrovy. Nejde teda o regióny s obrovskými ekonomickými problémami ako Jahnátkov príklad - Grécko. Je síce fakt, že Egejské ostrovy partia Grécku, no nejde o celé Grécko, ktoré bude môcť kofinancovať v pomere 85 ku 15. Výrok vzhľadom na nepresnú interpretáciu dohody hodnotíme ako zavádzajúci.  

Consilium, 24. septembra 2013:

Concerning the co-financing rates for rural development, the Council accepted the Parliament request to increase the rate for less developed regions, outermost regions and smaller Aegean islands on a voluntary basis to 85%.
This constitutes a major additional concession from the Council side on the clear understanding that an overall agreement is now concluded on CAP reform.

SPPK, 25. septembra 2013:

"Sadzby kofinancovania: Maximálne sadzby kofinancovania EÚ budú do 85% v menej rozvinutých regiónoch, predovšetkým v regiónoch menších Egejských ostrovov, 75% v prechodných regiónoch, 63% v iných prechodných regiónoch a 53% v iných regiónoch pre väčšinu platieb, ale môžu byť vyššie pre opatrenia podporujúce transfer vedomostí, kooperácie, ustanovenia skupín a organizácií výrobcov a zavádzania grantov pre mladých farmárov, ako aj pre projekty LEADER a pre výdavky spojené so životným prostredím a klimatickou zmenou v rámci rozličných opatrení."