Kultúra: Laššáková a Milanová v TA3

, Norbert Dolinský, odkaz na videozáznam

„Nás médiá nemilovali,” hovorila v nedeľu 26. apríla exministerka kultúry Ľubica Laššákova (Smer) svojej nástupkyni Natálii Milanovej (OĽaNO). „Napriek tomu nám nikdy nenapadlo, aby sme si zriadili nejaké naše vlastné vládne noviny.”

Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…mne bol sympatický model dvanástich voliteľov tzv. ktorý bol predložený do parlamentu minulé volebné obdobie…

V minulom volebnom období parlament rokoval o novom návrhu spôsobu voľby šéfa RTVS, ktorého mali voliť dvanásti volitelia. Tvrdenie Natálie Milanovej preto hodnotíme ako pravdivé. 

Podľa dnes platného Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska volí generálneho riaditeľa RTVS parlament na návrh príslušného výboru. 

V roku 2018 predložili Marek Maďarič a Martin Poliačik návrh na zmenu spôsobu voľby, ktorý predpokladal zriadenie zboru voliteľov s dvanástimi členmi.

Mal medzi nich patriť riaditeľ Audiovizuálneho fondu, riaditeľ Fondu na podporu umenia, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, člen reprezentujúci novinársku profesiu, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, zástupca cirkví a náboženských spoločností, prezident Slovenského olympijského výboru, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, člen navrhnutý združeniami zamestnávateľov, člen navrhnutý združeniami odborových zväzov, člen za oblasť ochrany záujmov osôb so zdravotným postihnutím a člen zvolený zamestnancami Rozhlasu a televízie Slovenska.

…názory niektorých koaličných partnerov, aké sú. Niekto chce financovať RTVS z nejakého percenta HDP, niekto je za zachovanie koncesionárskych poplatkov.

Postoje koaličných partnerov k zrušeniu koncesionárskych poplatkov nie sú diametrálne odlišné, no v miere presvedčenia sa rôznia. Niektorí majú silný názor za ich zrušenie, iní o tom pripúšťajú debatu, ak by financovanie zvýšilo nezávislosť televízie či pomohlo lepšiemu napĺňaniu jej účelu. Tvrdenie Natálie Milanovej preto hodnotíme ako ešte pravdivé. 

Hnutie OĽaNO vo predvolebnom programe 2020 uvádza, že je otvoren(é) diskusii o zrušení koncesionárskych poplatkov, avšak len za predpokladu, že zákonom určí pevné percento financovania zo štátneho rozpočtu, ktoré by zabezpečilo plnohodnotné fungovanie verejnoprávnych médií. Cieľom je výrazne znížiť závislosť verejnoprávnych médií od politických vplyvov.”

Natália Milanová však opakovane povedala, že „môj osobný názor je totiž, že (koncesionárske poplatky) by mali zostať zachované.” Tento názor hovorila pred voľbami. 

SaS pred voľbami sľubovala, že zruší(me) koncesionárske poplatky RTVS a zmluvu so štátom a zavedie(me) financovanie RTVS priamo

zo štátneho rozpočtu pevným percentom HDP, napríklad 0,15% z roku t-2.”

Zmeníme model financovania RTVS tak, aby bola financovaná zo štátneho rozpočtu percentuálne a zároveň zrušíme koncesionárske poplatky,” napísalo si do programu hnutie Sme rodina.  

Strana Za ľudí v programe uvádza, že „financovanie RTVS prispôsobí(me) rozsahu služby, ktorú nám bude mať poskytovať. Zváži(me), či pre stabilitu dostatočného financovania RTVS nebude vhodnejšie naviazať ho na pevný podiel z HDP.”

…zatiaľ je zákon, generálneho riaditeľa (RTVS, pozn.) volí parlament…

Podľa Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska volí generálneho riaditeľa RTVS parlament na návrh príslušného výboru. Tvrdenie Ľubice Laššákovej hodnotíme ako pravdivé.

Vieme, že podľa zákona RTVS nemá toľko možnosti uplatňovať reklamy, ako majú súkromné médiá.

Verejnoprávna televízia má iné - sčasti oklieštené - podmienky na reklamu v istých časoch. Zároveň jej vyplývajú zo zákona povinnosti vo verejnom záujme, ktoré majú dopad na obsah vysielania - a teda aj na s obsahom súvisiacu reklamu. Tvrdenie Ľubice Laššákovej preto hodnotíme ako pravdivé. 

Zákon o vysielaní a retransmisii hovorí, že „časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona nesmie spolu za kalendárny deň presiahnuť 0,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa” v tomto dni. Telenákupné šoty môžu tento podiel zvýšiť na 2,5 %. 

RTVS - na rozdiel od komerčných televízii - vyplývajú zo zákona dodatočné povinnosti, ktoré môžu zmenšovať jej priestor na reklamu: vysielanie istého podielu programov vo verejnom záujme, regionálne vysielanie či vysielanie v jazyku národnostných menšín. 

Verejnoprávna televízia tiež sťaženú reklamu počas tzv. prime time. Od 19. do 22. hodiny nesmie objem vysielanej reklamy prekročiť osem minút počas jednej hodiny.

…každá vláda, ktorá prišla, tak chcela meniť generálneho riaditeľa (RTVS, pozn.), chcela meniť systém financovania atď.

Od vzniku RTVS v roku 2011 každá z troch vlád avízovala zmenu (spôsobu voľby) generálneho riaditeľa či spôsobu financovania. Vlády predchádzajúce tej súčasnej riaditeľov aj vymenili. Tvrdenie Ľubice Laššákovej preto hodnotíme ako ešte pravdivé. 

Vznik RTVS počas vlády Ivety Radičovej

Rozhlas a televízia Slovenska vznikli v dnešnej podobe zlúčením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v roku 2011 počas vlády Ivety Radičovej. Riaditeľkou spojenej inštitúcie sa stala Miroslava Zemková. Televízii predtým šéfoval Štefan Nižňanský. 

RTVS počas jednofarebnej vlády Smeru

Po predčasných voľbách 2012 a nástupe jednofarebnej vlády Smeru bola Zemková z funkcie odvolaná, parlament zvolil za riaditeľa Václava Miku. 

RTVS počas koalície Smer, Most-Híd, SNS

Počas tretej - už koaličnej - vlády Roberta Fica premiér povedal, že Slovenská televízia nie je verejnoprávna. Vedenie RTVS nezvládlo úlohu zaistiť verejnoprávnosť. Považujem spravodajstvo RTVS za opozične ladené. Musí dôjsť k výmene na čele RTVS.“

Vláda si do programového vyhlásenia napísala, že prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne Rozhlasu a televízii Slovenska stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.“ 

Parlament za nového šéfa RTVS zvolil Jaroslava Rezníka. Jednou z jeho priorít bola zmena financovania RTVS. 

Plány vlády Igora Matoviča

Súčasná vláda Igora Matoviča vo programovom vyhlásení uvádza, že „zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS za súčasného zachovania verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS.“ 

Pri generálnom riaditeľovi vláda „prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS do budúcnosti tak, aby bol proces jeho výberu v čo najširšom možnom zábere apolitický.“

Hnutie OĽaNO vo predvolebnom programe 2020 uvádza, že je otvoren(é) diskusii o zrušení koncesionárskych poplatkov, avšak len za predpokladu, že zákonom určí pevné percento financovania zo štátneho rozpočtu, ktoré by zabezpečilo plnohodnotné fungovanie verejnoprávnych médií. Cieľom je výrazne znížiť závislosť verejnoprávnych médií od politických vplyvov.”

Natália Milanová však opakovane povedala, že „môj osobný názor je totiž, že (koncesionárske poplatky) by mali zostať zachované.” Tento názor hovorila pred voľbami. 

SaS pred voľbami sľubovala, že zruší(me) koncesionárske poplatky RTVS a zmluvu so štátom a zavedie(me) financovanie RTVS priamo

zo štátneho rozpočtu pevným percentom HDP, napríklad 0,15% z roku t-2.”

Zmeníme model financovania RTVS tak, aby bola financovaná zo štátneho rozpočtu percentuálne a zároveň zrušíme koncesionárske poplatky,” napísalo si do programu hnutie Sme rodina.  

Strana Za ľudí v programe uvádza, že „financovanie RTVS prispôsobí(me) rozsahu služby, ktorú nám bude mať poskytovať. Zváži(me), či pre stabilitu dostatočného financovania RTVS nebude vhodnejšie naviazať ho na pevný podiel z HDP.”