Košice: komunálne voľby

Iné, odkaz na videozáznam

RTVS v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami pripravila sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov krajských miest. Séria diskusií bola zahájená 22. októbra s kandidátmi na primátora Košíc. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

… prijali sme (mestské zastupiteľstvo, pozn.) aj uznesenie, ktoré sa týka prevzatia parkovacieho systému od 1.1.2019 mestom Košice…

Na svojom septembrovom zasadnutí schválilo Zastupiteľstvo mesta Košice zmenu VZN č.157 o o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktorého ustanovenie (§ 11b, ods. 5) hovorí: "Od 1. januára 2019 je mesto výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania podľa tohto nariadenia." Výrok rpeto hodnotíme ako pravdivý.

Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku

Z informácií, ktoré má na svojej stránke ministerstvo školstva nie je možné vybrať zo zoznamu všetkých škôl na Slovensku len tie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miest. Materské školy, základné školy, stredné školy či základné umelecké školy  na území mesta Košice zriaďuje buď magistrát, mestská časť, vyšší uzemný celok, cirkev alebo napríklad súkromný zriaďovateľ. Štatistiky, ktoré by porovnávali počty všetkých škôl na Slovensku podľa zriaďovateľa a bolo by z nich zrejmé, kto je najväčším zriaďovateľom či už podľa počtu škôl alebo počtu žiakov, nie sú dostupné. Požiadali sme o vyjadrenie ministerstvo školstva. Výrok zatiaľ hodnotíme ako neoveriteľný.

Na Košice ako najväčšieho zriaďovateľa škôl poukazuje napríklad aj občianske združenie Učená právnická spoločnosť vo svojom texte o športových zariadeniach. "Mesto Košice ako najväčší zriaďovateľ na Slovensku si môže dovoliť rekonštruovať ročne maximálne dva atletické ovály, ktorých cena je za jeden v súčasnosti viac ako 200 tisíc Eur / 4 dráhy, 250 metrov/, na atletický ovál rozmerov na pretekársku činnosť /400 m/ by bolo potrebných okolo 500 tisíc Eur." 

Z oficiálnych zdrojov však toto tvrdenie nie je možné potvrdiť. 
Minimálne v roku 2007 podľa článku denníka SME platilo, že mesto Košice bolo najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku. V roku 2014 mesto Košice na svojej webstránke publikovalo článok, v ktorom o sebe píše ako o jednom z najväčších zriaďovateľov škôl.

Máme projekt Krásna – domov seniorov

Verejne dostupné informácie potvrdzujú, že v mestskej časti Košice - Krásna sa plánoval projekt výstavby komunitného centra, ktoré by obsahovalo aj domov dôchodcov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V košickej mestskej časti Krásna je naplánované vybudovanie komunitného centra. Starosta mestskej časti opísal toto centrum nasledovne: „Ide o domov dôchodcov pre dvanásť klientov, bude tam denný stacionár pre seniorov. Čo je podstatné, bude tam zariadenie opatrovateľskej služby, pre tých, ktorí budú potrebovať aj odbornú lekársku starostlivosť. Takisto sa tam bude nachádzať útulok pre matky s deťmi,“ Rádio Košice ďalej informuje: "Finančné investície na celú výstavbu projektu, predstavujú sumu okolo dvoch miliónov eur. O celkovej koncepcii centra, teda či pôjde o príspevkovú alebo neziskovú organizáciu, zatiaľ nie je rozhodnuté,".

Facebook stránka mestskej časti Krásna obsahuje post z októbra 2017, ktorý zobrazuje nákres pozemku s budúcim komunitným centrom a v popise uvádza nasledovné: "Komunitné a sociálne centrum na mieste bývalého miestneho úradu. Plánovaná výstavba podľa informácií z Magistrátu mesta Košice - rok 2018." Facebook stránka odkazuje na video TV Košice. V danom období malo prebiehať stavebné konanie a plánovala sa výstavba začiatkom roka 2018. 

Máme spoluprácu s otcom Gombitom

Webová stránka Oáza - nádej pre nový život n.o., organizácie, ktorú vedie kňaz Peter Gombita, potvrdzuje, že organizáciu podporuje mesto Košice a Košický samosprávny kraj. Nezisková organizácia pomáha ľuďom v krízových situáciách. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

2021 budeme hostiť Olympijský festival a máme na to prisľúbené peniaze (od olympijskeho výboru a od vlády)

Košice sa v roku 2021 stanú dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý organizuje Slovenský olympijský výbor a Európsky olympijský výbor. Na organizácii sa spolu s výbormi a mestom podieľa aj Košický samosprávny kraj, organizácia Košice Turizmus, Technická univerzita a športové zväzy. Finančnú pomoc s budovaním a rekonštrukciou infraštruktúry prisľúbila Vláda SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V roku 2021 sa má v Košiciach uskutočniť Európsky olympijský festival mládeže. V súvislosti s organizáciou podujatia boli podpísané nasledujúce dokumenty: "...hostiteľská zmluva medzi EOV (Európsky olympijský výbor), SOV (Slovenský olympijský výbor) a mestom Košice, ďalej Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK), SOV, organizáciou Košice Turizmus a Technickou univerzitou, a tiež Memorandum medzi mestom Košice, SOV a desiatimi športovými zväzmi.

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení (.pdf, s. 38) prisľúbila, že: "...podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových podujatí na Slovensku, okrem iných MS v ľadovom hokeji v roku 2019, kandidatúru mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2021 a pod., a prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných súťaží medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže;". Vláda SR prijala aj návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na dobudovanie Národného tenisového centra Košice a vybudovanie tréningového centra, ktoré budú slúžiť aj počas Európskeho olympijského festivalu.