Kontrola potravín

O 5 minút 12, Marta Jančkárová, odkaz na videozáznam

Diskusná relácia O5M12 ponúkla konfrontáciu súcasného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Lubomíra Jahnátka a jeho predchodcu Zsolta Simona. Diváci RTVS sa tak mohli pri nedelnajšom obede dozvediet o (ne)kvalite potravín v slovenských obchodoch, ako aj o kauze “konské mäso”. Do centra pozornosti sa dostala Znacka kvalita SK, ktorá oznacuje kvalitné slovenské potraviny. Zsolt Simon si mal pred reláciou pozriet aktuálny pocet držitelov Znacky kvalita SK. Ak by tak spravil, urcite by sa nemohol zmýlit v pocte držitelov tejto znacky. Lubomír Jahnátek bol pri komentovaní zákonov, ako aj už zmienenej Znacky kvality SK, fakticky bezchybný. Napriek tomu, sa na záver relácie nevyhol chybe, ked premrštil podiel domácich potravín v Rakúsku. Bývalý minister pôdohospodárstva sa na okamih zmenil na moderátora diskusie, ked spovedal ministra, ci plánuje rozdávat potraviny s konským mäsom chudobným obcanom. Zsolt Simon sa však radšej ako na moderovanie, mal sústredit na presnost vo svojich výrokoch. Poslanec za Most-Híd sa nesprávne odvolával na prístupovú zmluvu, pri naznacení možnosti obmedzenia distribúcie a predaja výrobkov v rámci jednotného trhu. Prikrášlovanie údajov patrí do bežného arzenálu politikov. Aj tento raz to potvrdil Z. Simon, ked si interpretáciou argopotravinárkeho salda neúmerne vylepšoval argument. Ani interpretácia polskej výnimky chladenia mäsa vodou nebola s kostolným poriadkom, kedže táto výnimka sa vztahuje len na hydinu. Výroky postupne doplname. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Demagog.sk nezistil koľko je identifikovaných výrobkov s nálezom konského mäsa. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 
Je pravdou, že vo výrobku predsmažených hamburgeroch, ktorý boli distribuovaný cez Bidvest (premenované NOWACO) bolo identifikované konské mäso. Žiaden dostupný zdroj neinformuje o objeme primiešaného konského mäsa. Demagog.sk si tak nie je schopný overiť, množstvo primiešaného konského mäsa v tomto produkte.

26. februára 2013 správa (ANG) z Českej republiky upozornila na prítomnosť konského mäsa vo výrobkoch, ktoré boli distribuované aj na Slovensko. Podľa dostupných informácií malo ísť o predsmažené hamburgery určené pre gastronomické prevádzky (stánky rýchleho občerstvenia, bufety), z ktorých 60-90% malo byť práve z konského mäsa. Tento výrobok sa dostal na Slovensko cez Bidvest Slovakia. Ako informuje stránka firmy Bidvest, táto firma vznikla premenovaním spoločnosti NOWACO po jej začlenení do nadnárodnej skupiny Bidvest. Na svojej webovej stránke informovala o celej záležitosti. Ani Úrad verejného zdravotníctva SR v správe o tomto prípade neinformuje o celkovom objeme primiešaného konského mäsa. 
Značka kvality v kategórii GOLD naozaj vznikla podľa najnovšieho štatútu platného od 1. decembra 2012 a bola prvýkrát udelená v januári 2013 počas veľtrhu Danubius Gastro 2013. 

SITA, 13. decembra 2012:

"Ako na tlačovej besede uviedol riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár, toto označenie bude mať dve úrovne. Pribudne nová Značka kvality SK Gold, ktorou budú označené výrobky s nadštandardnými parametrami. Všetky výrobky, ktoré doposiaľ získali Značku kvality SK, automaticky nadobudnú Značku kvality SK Gold."


Podľa výročnej správy Lesov Slovenskej Republiky z roku 2011 (.pdf, s. 50), bol hospodársky výsledok Lesov SR pred zdanením na úrovni 18,7 milióna euro. Ak by Z. Simon chcel uvádzať zaokrúhlenú čiastku zisku Štátnych lesov za rok 2011, mal by uviesť zisk na úrovni 19 miliónov euro. Vzhľadom na veľkosť zisku, ide o veľkú odchýlku. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 
Vy a váš generálny riaditeľ Viszlai ste dodatkom číslo 18 v zmluve 1/2009 medzi Lesmi Slovenskej republiky a Ružomberkom, ste dal cenovú klauzulu, kde keď odberateľ Ružomberok nebude súhlasiť s novou cenou, platí stará cena.

Minister Ľubomír Jahnátek vo svojom výroku zavádza. Nikde v dodatku nie je explicitne napísané, že ak kupujúci nesúhlasí s cenou, musia mu LESY SR predávať svoj tovar za rovnakú cenu. Dodatok o vytváraní cien na nasledujúce obdobie hovorí nasledovné: 

"Ceny sortimentov dreva dodávaných na základe Rámcovej zmluvy č. 01/2009 na obdobie 3.Q. 2012 budú dohodnuté najneskôr 15 dní pred uplynutím 2.Q.2012. V prípade, že sa zmluvné strany vo vyššie uvedenom termíne nedohodnú, ostávajú pre 3.Q.2012 v platnosti podmienky dohodnuté v 2. Q. 2012, pričom cena na toto obdobie bude vo výške cien dohodnutých pre 2.Q.2012 a objem bude určený predávajúcim. Ceny na obdobia po 3.Q.2012 budú dohodnuté vždy najneskôr 15 dní pred koncom platnosti poslednej platnej ceny."

 
Ďalší, v poradí 21. dodatok k tejto zmluve, obsahuje už inú verziu ustanovenia o tvorbe cien na ďalší kvartál v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú: 

"Ceny sortimentov dreva dodávaných na základe tohto Doplnku sú dohodnuté podľa spôsobu dopravy na obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012. Ceny na I.Q.2013 budú dohodnuté najneskôr 15 dní pred ukončením IV.Q.2012. V prípade, že sa zmluvné strany vo vyššie uvedenom termíne na cenách nedohodnú, ostávajú pre ďalšie obdobie v platnosti ceny dohodnuté v III..Q.2012."

Tento dodatok už pochádza z dielne Ctibora Határa, dosadeného do funkcie práve Ľubomírom Jahnátkom. 

Cena drevnej hmoty sa pri tom postupne v rôznych dodatkoch (18, 19, 2021), počnúc 18. a končiac práve 21. dodatkom, nemenila.