Kedy pôjdeme do dôchodku?

O 5 minút 12, Martin Strižinec

V relácii RTVS sa stretli zástupcovia dvoch opozicných a dvoch koalicných strán s rozdielnym názorom na problematiku zakotvenia dôchodkového stropu do Ústavy SR. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

… nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že dnes už musíme šetriť 0,3 % HDP, ak chceme v budúcnosti takýto sľub splniť (dôchodkový strop 65 rokov, pozn.) …

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Podľa Správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2017 vydanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť sa udržateľnosť verejných financií na Slovensku napriek sľubne vyvíjajúcej sa ekonomike v minulom roku zhoršila. Rada ďalej zhodnotila, že ak chce vláda dosiahnuť stav dlhodobej udržateľnosti verejných financií, bude nutné dosiahnuť do roku 2021 štrukturálny prebytok v rozpätí od 0,3 percenta do 0,4 percenta HDP (.pdf, s. 3). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok hovorí o počte narodených detí na jednu ženu. Podľa údajov Eurostatu z roku 2016 pripadá na Slovensku na jednu ženu 1,48 dieťaťa. Aj napriek tomu, že je to menej ako priemer EÚ (1,60 dieťaťa na jednu ženu), nejedná sa o najmenší údaj spomedzi krajín EÚ. Menej detí na jednu ženu ako na Slovensku sa rodí v Španielsku (1,34 ), Taliansku (1,34 ), Portugalsku (1,36 ), na Malte (1,37 ), na Cypre (1,37 ), v Grécku (1,38), Poľsku (1,39 ), Luxembursku (1,41) a Chorvátsku (1,42). Slovensko sa preto nenachádza na chvoste týchto štatistík a výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

…pravdou je to, že nie len u nás sa tých detí málo rodí, ale v celej Európe, to nie je niečo, že práve na Slovensku jednoducho tie preferencie ľudí sú iné, hej, my máme myslím že 1,4, tak to je, ale to nemáme len my a vôbec nie sme niekde na chvoste.

Ivan Švejna hovorí o počte detí narodených na jednu ženu na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ. Na Slovensku pripadalo na jednu ženu v roku 2016 1,48 dieťaťa, čo predstavuje podpriemer v Európskej únii. Podľa poslednej štatistiky je až 10. krajinou s najmenším počtom detí na jednu ženu, teda nenachádza sa na konci štatistiky pomedzi štátmi EÚ. Ako na to poukázal aj Švejna, nízka pôrodnosť nie je len problémom Slovenska ale aj celej Európskej únie, ktorý súvisí so starnúcou populáciou. Tento fenomén sprevádza nízka pôrodnosť ale aj zvýšenie priemerného veku. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Švédsko má tzv. “oranžovú obálku”, každý rok občan dostane informáciu, aký dôchodok bude mať a tam sa mu potom aj, alebo aký sa predpokladá,..

Eugen Jurzyca v tomto výroku hovorí, ako funguje informovanie občanov o dôchodku vo Švédsku. Raz ročne býva občanom Švédska odoslaná tzv. oranžová obálka, ktorá ich oboznamuje o výške dôchodku, respektíve jeho predpokladanej výške. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Od roku 1999 funguje vo Švédsku systém nazvaný Oranžová obálka, ktorého cieľom je poskytnúť občanom kvalitné informácie o získaných daňových právach. Oranžová obálka v sebe nesie informácie, ako napríklad stav dôchodkového účtu alebo výšku budúceho dôchodku. Taktiež zhrňuje informácie, ako dôchodkový systém funguje a upozorňuje občanov na dôležité skutočnosti týkajúce sa dôchodkových práv (.pdf, s. 20). Táto oranžová obálka je posielaná občanom raz ročne. 

…už v Poľsku a v Čechách majú zavedený strop odchodu veku do dôchodku (…) čiže z Vyšegrádskej štvorky už dve krajiny to majú, Maďarsko to zatiaľ nezavedlo (…) Maďarsko zoštátnilo súkromný pilier penzijný…

Podľa informácií zverejnených na portáli Aktuálne.cz presadila vládna koalícia ČSSD, ANO a KDU-ČSL zavedenie stropu dôchodkového veku v Českej republike na 65 rokov. Táto zmena sa však má prejaviť až po roku 2030 a dotknúť sa ľudí narodených po roku 1965. Taktiež bude daný strop dôchodkového veku každých päť rokov prehodnocovaný s možnosťou zmeny. Podobný strop dôchodkového veku bol prijatý aj v Poľsku, ako to tvrdí Erik Tomáš. V roku 2016 poľský parlament znížil strop dôchodkového veku na 65 rokov pre mužov a 60 pre ženy. Pokiaľ ide o dôchodkový systém v Maďarsku, v roku 2010, ako tvrdí Erik Tomáš, sa maďarská vláda sa rozhodla definitívne ukončiť existenciu druhého povinného dôchodkového piliera. Podľa štatistík OECD bola v roku 2016 výška dôchodkového veku v Maďarsku 63 rokov a mala by dosiahnuť 65 rokov v 2022 (.pdf). Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý.