Jozef Kollár vs. Peter Kažimír

O 5 minút 12, Radovan Slobodník, odkaz na videozáznam

Aktuálne reformné plány v oblasti daní a odvodov dominovali druhej casti ostatného vydania O 5 minút 12. Jozef Kollár a Peter Kažimír diskutovali vo velkej miere o tom, aké budú dopady opatrení, ktoré opatrenia by mohli byt pre súcasnú situáciu lepšie, a ktoré koho viac poškodia. Takto vedená diskusia nepriniesla privela nového, obaja poslanci hájili svoje pozície ako sa len dalo. Záver diskusie bol venovaný novému Európskemu stabilizacnému mechanizmu, kde sa diváci dozvedeli kolko do neho zaplatíme, kto v nom bude rozhodovat a o kolko by sme prišli, ak by nešlo všetko podla plánov.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Podľa informácií (.pdf) z Eurostatu malo Slovensko k januáru 2011 štvrtú najvyššiu nezamestnanosť (14,5%) v rámci EÚ (Španielsko - 20,4%, Lotyšsko - 18,3%, t.j. údaj za tretí štvrťrok 2010 a Litva - 17,4%, údaj za posledný štvrťrok 2010 pozn.).

My dneska inkasujeme ako štát, inkasuje z týchto teplární ročne, a to nie je údaj za minulý rok, že niekto povie umelo ste znížili hospodársky výsledok teplární, ale na priemere posledných desať rokov štyri milióny eur dividendy.

Podľa Analýzy Fondu národného majetku o ekonomickej výhodnosti držania akcií s cieľom príjmu z dividend alebo predaja akcií "dosiahol priemerný celkový ročný dividendový výnos za všetky TS v rokoch 2002-2010 hodnotu cca. 4.2 mil. eur, pričom Zvolenská teplárenská a Žilinská teplárenská nevyplatili žiadne dividendy od roku 2001 do roku 2010."

Teplárne či budú súkromné alebo štátne, budú naďalej regulované predsa Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, to znamená, že tento trh s teplárenstvom je na Slovensku plne konkurenčný.

Medzi hlavné činnosti odboru regulácie tepelnej energetiky v rámci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) okrem iného patrí:

- určovanie spôsobu, postupov a podmienok na tvorbu cien za výrobu, distribúciu a dodávku tepla
- návrh rozsahu cenovej regulácie a spôsob jej vykonania

Čo sa týka časti o konkurencieschopnosti, do pôsobnosti ÚRSO patrí aj zabezpečenie transparentnej, nediskriminačnej a efektívnej hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach podľa tohto zákona so zreteľom na ochranu spotrebiteľa.

Rovnako ako aj v iných odvetviach, aj teplárne by v prípade ich predaja podliehali (aspoň ich cenová politika) pod ÚRSO.

Pokiaľ ide o tie teplárne, tie teplárne je dneska kvalifikovaný odhad, že majú hodnotu približne od 160 do 200 miliónov eur …

Fond národného majetku (FNM) odhaduje celkovú trhovú hodnotu týchto spoločností na 160 až 200 miliónov eur.

Pravdou je, že v tejto veci už sa veľa posunulo dopredu. Napríklad zverejňovanie dlžníkov Sociálnej poisťovne, veď on tam sám hovorí o tom, že prečo nepostihujete neplatičov a to sa deje proste. Boli zverejnení…

Sociálna poisťovňa od februára 2011 zverejňuje na svojej webstránke zoznam dlžníkov.

Podľa agentúry SITA "sa platby vo februári zvýšili oproti januáru o 24%. Ďalším krokom pre lepší dosah na neplatcov je prehodnocovanie spolupráce s exekútormi, ktorých úspešnosť pri vymáhaní dlhov nedosahuje stanovené minimum."