Ján Figel vs. Robert Fico

O 5 minút 12, Radovan Slobodník, odkaz na videozáznam

Napriek pôvodne proklamovanému cielu venovat v poludnajšom O 5 minút 12 priestor aj madarskému krajanskému zákon a nášmu jazykovému zákonu sa minister dopravy J. Figel a expremiér R. Fico k tejto téme nedostali. Po úvodnom príspevku prezidenta I. Gašparovica, celej relácií dominovala jediná téma, výstavba resp. zastavanie výstavby dialnic. Relácia bola bohatá na faktické tvrdenia, avšak vo viacerých tvrdeniach podla nášho úsudku nepresná. Obidvaja politici sa dopúštali zavádzaní a neprávd, hlavne v sporoch, ktoré sa týkali poctu vystavaných km dialnic. Reláciu si môžete pozriet v archíve STV.

Prezident: krajanský zákon, jazykový zákon, šetrenie v prezidentskej kancelárií

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Nie sú tam žiadne sankcie zo strany konzorcia a všetky tieto náklady budú využité následne, ale neviem kedy, čo zajtra, za rok, za desať rokov.

Ako sa uvádza v správe ČTK citovanej na portáli pluska.sk žiadne sankcie zo strany konzorcia za odstúpenie od zmluvy štátu nehrozia, takisto konzorcium nemá záujem viesť súdne spory so štátom.

…my sme už dva roky predtým ako dochádza k tejto kríze robili určité opatrenia aj vo vzťahu k pracovníkom, napríklad kancelária prezidenta už nepozná generálnych riaditeľov, my sme funkcie generálnych riaditeľov dali preč a to je myslím si veľký podnet aj pre ostatné štátne inštitúty, kde sú generálny riaditelia a majú troch alebo štyroch zamestnancov.

Organizačný poriadok Kancelárie prezidenta SR nemá generálnych riaditeľov. Ich dobu zániku však nevieme overiť.

…pretože tento zákon z pohľadu maďarskej strany je ozaj takým náborom všetkých, ktorí žili v Uhorsku, nie v Maďarsku, čiže každý Uhor si môže prakticky požiadať o občianstvo Maďarskej republiky ak splní ešte niektoré dodatkové povinnosti, ktoré tento zákon tam prináša.

Zákon podľa portálu pravda.sk hovorí, že o občianstvo si môže požiadať človek, ktorý preukáže, že má maďarský pôvod a hovorí maďarsky. Hoci v tomto kontexte nie je označenie Uhor najvýstižnejším , za podmienok, že I. Gašparovič mal na mysli potomkov maďarsky hovoriacich Uhrov je tento výrok pravdivý.

Som rád, že aj pán Vollebaek povedal, že tento zákon je normálnym zákonom, že ani nezaznamenali sme doteraz nejaké veľké by som povedal problémy, ktoré by podľa tohto zákona sa mali riešiť, nie, hladina je tichá a ja si myslím, že takto by to malo aj ostať.

Podobný výrok, ale v podaní D. Čaploviča sme hodnotili v tejto relácií pred týždňom.

Knut Vollebaek sice vo svojom stanovisku z 4.1.2010 vyhlásil:

"The Government Principles for the Implementation of the State Language Law provide for the respect of principles of non-discrimination and proportionality and should thus safeguard the right of persons belonging to national minorities to use their mother tongue in the private and public sphere.

Predchádza tomu ale tiež veta: "The Government of Slovakia has adopted the Principles for the Implementation of the amended State Language Act. The Principles are effective as of 1 January. They were elaborated on my recommendation in order to address ambiguities, add clarity and provide a single authoritative interpretation of the Law. The text of the Principles underwent a number of changes in the process of adoption."