Jan Figel vs. Robert Fico

V politike, Ľuba Oravová, odkaz na videozáznam

Témou relácie bola výstavba dialnic. Vzhladom na fakt, že Robert Fico odmietol úcast v relácii O5M12 na tému Gorila, zdá sa, že je to pre Smer jedna z najdôležitejších tém. Súboj Roberta Fica a Jána Figela z pohladu pravdivosti faktických výrokov vyšiel výrazne v neprospech prvého zmieneného politika. Robert Fico bol tak snád efektnejším recníkom, ale fakty boli na strane Jána Figela. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Myslím si, že pán Dzurinda to jasne naznačil, že zvyšovanie DPH je cesta, ktorá je cestou získavania zdrojov do štátneho rozpočtu.

Vyjadrenie aké spomína R. Fico sme nenašli.

Podarilo sa nám nájsť vyjadrenie Ivana Štefanca z novembra 2011: "Keď budeme musieť robiť nejaké opatrenia v daňovej oblasti, rozhodne nie v priamych daniach, priestor je len na nepriamej strane," zdôraznil. Nemalo by však ísť o zmeny v dani z pridanej hodnoty (DPH), ale skôr o vyššie zdanenie alkoholu, environmentálne dane či dane z nehnuteľností. "To sú oblasti, kde sa dá hovoriť o nejakých pohyboch. S podmienkou nezvyšovania celkového daňového zaťaženia," dodal Štefanec."

Výrok jedného z predstaviteľov strany SDKÚ naznačuje, že DPH by nemalo byť daňou, ktorá sa bude zvyšovať. Zároveň to však ani kategoricky nevylúčil. Avšak žiadny výrok, v ktorom by predstaviteľ SDKÚ "jasne naznačil" zámer zvyšovať DPH sme nenašli. 

My sme, pani redaktorka, pomohli tejto pravicovej vláde schváliť rozpočet. Keby sme im nepomohli schváliť rozpočet, tak dnes je provizórium, lebo už neboli schopní ani rozpočet schváliť, a peniaze by boli podstatne drahšie.

Aj napriek skutočnosti, že väčšina poslancov strany Smer-SD zahlasovala proti návrhu zákona o štátnom rozpočte, vďaka absencii jej 17 poslancom pri záverečnom hlasovaní  sa kvórum (najnižší počet hlasov nevyhnutný na schválenie zákona) znížilo zo 76 hlasov na 67 hlasov a preto návrh zákona prešiel. Za zákon o štátnom rozpočte zahlasovalo 75 poslancov. 

Hlasovanie o zákone o štátnom rozpočte zo 7. decembra 2011 si môžete pozrieť TU.

Za minulý rok narástol zhruba alebo o vyše 11 % aj vďaka novým nástrojom, aj vďaka novému prístupu, som presvedčený, že to je o využívaní miestneho potenciálu, dalo to prácu vyše tisíc ľuďom s tým, že sa využívajú naše vody, naše kúpele, krásna príroda, bohatá kultúra, história, toto treba posilniť.

Nepodarilo sa nám nájsť žiadny údaj o tržbách turizmu za rok 2011. 

R. Fico nešpecifikuje, o ktoré konkrétne tarify sa jedná, a či porovnáva ceny plynu pre domácnosti, pre priemyselných odberateľov alebo nejaký vážený priemer. Na ilustráciu predkladáme ceny SPP pre domácnosti podľa jednotlivých tarifov (objem spotreby). Ceny za rok 2010 boli platné od 1.januára 2010. Nevieme s určitosťou povedať či boli platné po celý rok.

2010 2012 % rozdiel
Tarif D1 0,0584 0,0673 15,2
Tarif D2 0,0422 0,0509 20,6
Tarif D3 0,0403 0,0490 21,5

Ceny sú uvedené v €/kWh vrátane DPH.

Vo všetkých sledovaných kategóriach však cena stúpla o 15 a viac %. Výrok Roberta Fica tak môžeme uznať ako pravdivý.