Ivan Švejna vs. Ján Pociatek

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Zverejnenie východísk rozpoctu pre budúci rok predurcilo tému diskusie medzi exministrom financií Jánom Pociatkom a clenom výboru pre financie a rozpocet Ivanom Švejnom. Kým Pociatek používal skôr argumentáciu císlami, ktoré mali dokazovat, že vláda vlastne ani neplánuje poriadne šetrit, a ked už, tak na obycajných ludoch, Švejna skôr zoširoka obhajoval vládnu politiku a vysvetloval zámery do budúcnosti.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

No, neviem o tom, že by Európska únia zaručovala dôchodok na úrovni 50% minimálnej mzdy. Existuje medzinárodná organizácia práce, kde jednoducho odporúča nejakú mieru náhrady, hej, ale takáto, takáto klauzula neviem, ale pravdou je to, áno, súhlasím s tým, že takzvaní starodôchodcovia sa právom cítia skrivodliví a musíme to riešiť.

Snahu o reguláciu minimálnej výšky dôchodkov nedávno odmietol Európsky parlament, aj keď je pravdou, že určité oblasti (.pdf) dôchodkového zabezpečenia regulované sú - uznávanie dôchodkov medzi krajinami a pod.

ILO (Medzinárodná organizácia práce) špecifikuje podmienky penzií v Dohovore č. 112 (o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia) a 128 (o invalidných, starobných a pozostnalostných dávkach).

Pri starobnom dôchodku stanovuje ILO minimálnu odporúčanú úroveň aspoň pre osoby, ktorých príjem je nižší ako priemerný. Pokiaľ sa penzie vypočítavajú na základe predchádzajúcich príjmov, minimálna miera náhrady by mala byť aspoň 40% z predchádzajúcich zárobkov po 30 rokoch kontribúcií. Rovnaká miera náhrady je odporúčaná aj pre systémy, kde sú dôchodky paušálne, minimálna miera náhrady 40% z priemerných zárobkov nevyučených manuálnych pracovníkov.

Ešte sme to neuzavreli, ale určite sa dohodneme a určite samozrejme niekoho nominujeme, a pretože táto téma (rozpočtovej zodpovednosti, ktorá by mala byť chránená zákonom, pozn.) bola aj súčasnou našich, našich predvolebných téz a absolútne sa k nej hlásime.

V Programovom zameraní strany Smer pre volebné obdobie 2010-2014 (.doc) sa píše: "Vyváženým rozpočtovým hospodárením v oblasti príjmov aj výdavkov bude vláda cielene pokračovať v konsolidácii verejných financií, pri znižovaní podielu deficitu verejných financií na HDP a udržaní priemerného podielu verejného dlhu na HDP. Pôjde pritom o ekonomicky a najmä cenovo efektívnejšie a transparentnejšie zabezpečovanie investícií, tovarov a služieb. Vláda bude pokračovať v realizácii opatrení súvisiacich so znížením rozpočtových kapitol, čím dosiahne vyššiu efektívnosť výdavkov vo verejnej správe.

Vláda v súvislosti s posilnením záväznosti viacročného rozpočtu verejnej správy vrátane predĺženia obdobia na ktoré sa rozpočtový rámec zostavuje zavedie stanovovanie výdavkových stropov."

No, k tomu valorizačnému mechanizmu, aby som vysvetlil divákom, teraz existuje takzvaná švajčiarska metóda, ktorá bola prijatá v roku 2004, od 1.1.2004. Pred tým sa dôchodky valorizovali takým spôsobom, že obrazne povedané zasadol parlament a strelili nejakú cifru a potom sa zvýšilo o túto cifru nejaké dôchodky. Od 1.1.2004 druhá Dzurindová vláda chcela zaviesť taký systém, aby bol odpolitizovaný, to znamená, aby tam bol nejaký vzorec a ten vzorec bola takzvaná švajčiarska metóda.

Systém, ktorý bol schválený v roku 2004 Ministerstvo práce charakterizovalo:

"Dôchodky sa zvyšujú podľa toho, ako rástli ceny aj mzdy v predchádzajúcom roku, takže rast životnej úrovne dôchodcov vo väčšej miere ako do konca roka 2003 kopíruje rast životnej úrovne pracujúcich občanov.

Pri zvyšovaní dôchodku sa berú rast cien a rast miezd do úvahy rovnakou mierou. Napríklad ak sa v danom roku zvýšia mzdy o 3 % a inflácia bude 4 %, starobné dôchodky sa v nasledujúci rok zvýšia o 3,5 %: (3 + 4)/2 = 3,5 %.

Dôchodky sa v novom systéme každoročne zvyšujú automaticky, a nie na základe rozhodnutia politikov v parlamente, ako to bolo do konca roka 2003."

Švajčiarsku metódu Medzinárodná organizácia práce definuje (.pdf): "úprava dávky odráža zvýšenie miezd a cien v rovnakých proporciách." 

Ťažko na to aj niekedy reagovať, ale keď už sa bavíme o tých dôchodkov, jedna konkrétna vec už tu vidieť, pretože to bolo vo východiskách rozpočtu a to hovorím ešte raz, je zmena valorizačného mechanizmu a na to netreba zabúdať. To už je konkrétne opatrenie, ktoré tam je napísané, je nacenené a tým pádom je súčasťou toho konsolidačného plánu …

Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 predpokladá zmenu valorizačného mechanizmu dôchodkov, ktorou sa plánuje do roku 2013 znížiť výdavky o 75,1 milióna eur a v roku 2014 145,1 milióna eur. 

Práve, práve to boli reprezentanti súčasnej vlády, ktorí tvrdili pri vzniku krízy, že tu žiadna kríza nie je a že treba len znížiť dane.

SDKÚ v januári 2009 navrhovala znižovanie daní nie preto, že si nevšimla krízu, zdôvodňovali to práve opačne-ako nástroj na jej prekonanie:

"Podľa predsedu SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu pociťuje Slovensko dôsledky krízy predovšetkým v oblasti zamestnanosti a prepúšťania pracovníkov. Slovensko preto podľa jeho slov potrebuje razantné opatrenia.

Ako uviedol podpredseda strany Ivan Mikloš, SDKÚ bude presadzovať predovšetkým zníženie rovnej dane na 16 %, zvýšenie odpočítateľnej položky o 18 tis. Sk (597,5 €), či skrátenie doby na vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Strana chce presadiť aj daňové a odvodové prázdniny pre začínajúcich živnostníkov. Tieto opatrenia by podľa Mikloša mali dať ekonomike potrebný impulz."