Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Ivan Mikloš a Ján Pociatek pokracovali v nedelu 3.10. v prezentovaní svojich postojov k rozpoctu na budúci rok a k plánovaným úsporným opatreniam. Kým bývalý minister tvrdil, že vláda bud nešetrí dostatocne, resp. ked už šetrí, tak za to majú zaplatit ludia, súcasný minister sa snažil obhájit opatrenia ako nevyhnutné pre vyhnutie sa “Gréckej ceste”. Divák tak mohol mat obcas pocit, že obom je viac menej jedno, co ten druhý tvrdí- len aby sa stihlo povedat to, co bolo dopredu pripravené. Reláciu si môžete pozriet v archíve Markízy, prípadne si precítajte ako diskusiu videli agentúry TASR SITA.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

A čo sa týka toho Estónska a Grécka. Estónsko bude mať v budúcom roku najvyšší ekonomický rast z celej Európskej únie a my predpokladáme vďaka týmto našim opatreniam a nášmu rozpočtu pán Počiatek:, predpokladáme zníženie nezamestnanosti v roku 2013 na 12,4 desatiny percenta a zastavenie za vašej vlády enormne rastúceho zadlžovania slovenských občanov.

 Koncom septembra Estónska centrálna banka zverejnila prognózu, že ekonomika krajiny sa na budúci rok zväčší o 4,2%, čo by podľa dostupných odhadov malo byť najviac v EU.

…Navyše je tiež úplne dnes nespochybniteľné, že trhy nám doteraz verili a teraz sa blíži emisia dlhopisov. Ja som na ňu veľmi zvedavý, ako ohodnotia trhy vás, pán Mikloš, pretože trhy a investori si kupujú tie dlhopisy preto, že v budúcnosti očakávajú nejakú návratnosť tej svojej investície, čiže oni neriešia históriu, oni sa dívajú na vládu, či je táto vláda, táto konkrétne momentálne vládnuca vláda schopná plniť svoje záväzky…

 Ako sme napísali 5.9.2010, jeden zo spôsobov merania dôvery investorov je index CDS spread. Podľa tohoto indexu , ktorý vyjadruje cenu poistenia proti štátnemu bankrotu z pohľadu investorov, sme 5. "najbezpečnejšia" krajina pre investorov na nákup štátnych dlhopisov. Správa bola publikovaná na serveri ihned.cz.

…A ja si veľmi dobre pamätám, keď vy ste tu glorifikovali hospodársku politiku Írska a pobaltských krajín. To boli vaše také nosné piliere, ako sa to po správnosti má robiť…

 Ivan Mikloš rád využíval príklad ekonomického rastu Írska a Pobaltských krajín vo svojich prejavoch. Napríklad v jednom z 19.3.2007 povedal:

Nie je náhoda, že Slovensko sa pričlenilo k najrýchlejšie rastúcim európskym ekonomikám a že týmito ekonomikami sú práve Írsko, pobaltské krajiny a dnes už aj Slovensko. Sú to totiž krajiny, ktoré uskutočňujú podobný model ekonomického rozvoja. Model založený na tých princípoch, ktoré sme presadzovali v reformnom procese najmä v rokoch 2002 – 2006. ...

Spomenuli ste, vážený pán prezident, príklad Írska a dokonca ste povedali, že v porovnaní s nimi sme v predstihu, lebo oni začali s reformami až 10 rokov po vstupe do EÚ a my už pred vstupom. Áno, Írsko je vskutku inšpirujúci príklad. Keď v roku 1973 Írsko vstupovalo do EÚ, ekonomicky bolo na 50% úrovni vtedajšej únie, podobne ako Slovensko pri vstupe v roku 2004. Dnes je Írsko so 140% HDP oproti európskemu priemeru druhou ekonomicky najvyspelejšou krajinou EÚ po Luxemburgu.

…Tak sa prosím vás pozrite, ako na tom sú tieto krajiny. Oveľa, oveľa horšie, ako je Slovensko. A keď sa tu často krát skloňuje na akej ceste Slovensko je, tak určite nie je na gréckej ceste…

 porovnávať Írsko, pobaltské krajiny a Slovensko dohromady prinesie zavádzanie: kým totiž Írsko na tom v tomto roku bude podstatne horšie ako Slovensko (tohtoročný deficit až na úrovni 32% HDP), Estónsko na tom nie je horšie ako Slovensko. Deficit verejných financií tejto pobaltskej krajiny bol za prvých šesť mesiacov tohto roka 4,2 mld. estónskych korún (EEK), čo je podľa prepočtu agentúry Reuters 1,95 % odhadovaného hrubého domáceho produktu krajiny. Estónska vláda očakáva za celý rok 2010 deficit na úrovni 1,3% HDP. Koncom septembra Estónska centrálna banka zverejnila prognózu, že ekonomika krajiny sa na budúci rok zväčší o 4,2%. Napríklad Litovský deficit by v tomto roku mal byť nižší ako ten Slovenský.

…Rast, ešte tam konštatuje (programové vyhlásenie vlády, pozn.), že chcú naštartovať rast. Nevšimli si, že už za prvý polrok Slovensko dosiahlo naozaj najvyšší hospodársky rast a predpokladá sa, že dokonca dnes revízie prognóz hovoria, že ten rast bude ešte vyšší, ako sa predpokladalo. Čo je veľmi dobrá správa. Druhá zlá správa je, že ten balíček je skonštruovaný tak, že zníži ten hospodársky rast a zabrzdí ho v budúcnosti. Ale ešte by som sa vrátil k tým vašim vyhláseniam na to predchádzajúce obdobie…

 ako v auguste napísala napríklad aj Pravda, Slovenská ekonomika rástla podľa Štatistického úradu SR v prvom polroku najrýchlejšie v celej EÚ- za prvý polrok narástlo HDP o 4,7. Analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová Pravde povedala, že to súvisí s tým, že za minulý rok dosiahlo Slovensko jeden z najväčších prepadov v rámci EÚ. Slovenská sporiteľňa pôvodne odhadovala rast HDP Slovenska v tomto roku na úrovni 3,1 percenta, ale teraz ho zmenila na štyri percentá. UniCredit Bank dokonca zvýšila odhad rastu Slovenska z 3,5 percenta až na 4,3 percenta. Analitici predpokladajú, že takýto vysoký rast, nedosiahne žiadná z krajín EÚ.