Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek

V politike, Alžbeta Vlková, odkaz na videozáznam

Sobotná relácia V politike svojim obsadením jasne naznacovala o com bude diskusia. Ivan Mikloš a Ján Pociatek sa bavili výhradne o ekonomických témach, najnovšej inflácií, raste HDP, bankách a zdanení a tiež, ako tradicne, kto kompetetnejšie zvláda vedenie hospodárstva SR a kto ponoril alebo vyhrabal Slovensko z krízy. Relácia bola v mnohom predobrazom nedelnej O 5 minút 12, kde sa znovu obaja stretli.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Keď si pozriete ináč aj Európska komisia nie je si až tak istá tou vašou konsolidáciou, pretože napríklad v roku 2012 predpokladá vyšší nárast toho dlhu až na úroveň 46,8% (HDP pozn.).

Posúdenie národného programu reforiem a programu stability Slovenska na rok 2011 - dokument (.pdf) vypracovaný Európskou komisiou na rok 2012 predpovedá verejný dlh vo výške 46,8 % HDP (str. 19).

Ministerstvo financií (.pdf) odhaduje dlh verejnej správy v roku 2012 na 45,3 % HDP (str. 11).

My za 4 roky ešte tou zotrvačnosťou, ktorá žiaľ bohu je daná tým, v akom stave sme zdedili ekonomiku, to ešte vyrastie na 43 až 44% do roku 2013 a potom by to malo začať klesať.

Program stability (.pdf), str. 26:

"Hrubý dlh verejnej správy vzrastie z úrovne 41,0 % HDP na konci roku 2010 na úroveň 45,3 % HDP ku koncu roka 2012, pričom do konca prognózovaného obdobia (rok 2014 pozn.) dôjde k jeho miernemu poklesu blízko úrovne 45 % HDP. Napriek tomu, že počas celého obdobia bude dlh verejnej správy výrazne pod úrovňou referenčnej hodnoty stanoveného paktom, z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií a dôvery investorov je nutné vytvoriť podmienky pre jeho pokles v ďalších rokoch. Čistý dlh verejnej správy dosiahne na konci prognózovaného obdobia (rok 2014) úroveň 41,2 % HDP." V roku 2010 bol čistý dlh na úrovni 37,6% HDP, v roku 2012 je odhadovaný čistý dlh 41,4% HDP, pričom v roku 2013 by mal klesnúť na 41,3% HDP  (str. 34).

Zadĺženosť počas dvoch rokov Ficovej vlády, počas dvoch rokov vzrástla o 50% voči hrubému domácemu produktu z 28% v roku 2008 na 41% na konci roku 2010, o 50%.

V stratégii riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (.pdf) sa na strane 11 uvádza veľkosť hrubého štátneho dlhu v pomere k HDP na úrovni 26,5 %. Pre rok 2010 to bolo 41,6 %.

Ďalší zdroj uvádza ešte presnejšie čísla vzhľadom k výroku.

Dlh (%HDP)
2008: 27,78%
2010: 40,97%

Komisia (Európska komisia pozn.) ináč aj spochybňuje tu už výšku dlhu napríklad na rok 2012, tam už je odchýlka 1,5%.

Európska komisia (.pdf) odhaduje, že v roku 2012 sa dlh zvýši na takmer 46,8%. Program stability a rastu Slovenska (.pdf) prognózuje dlh na úrovni 45,3%. Rozdiel medzi týmito odhadmi je 1,5%.

A tu sa jasne píše ( v dokumente Program stability pozn.), že tu namiesto znižovania dlhu vidíme, že keď na konci roku 2010 bol dlh 27 miliárd eur, tak v roku 2014 bude 39, 6 miliardy eur, čiže nárast o 47%.

Napríklad komentár na finweb.sk z 20. júna 2011:

"V roku 2010 dlh dosiahol 27 miliárd eur
a v porovnaní s rokom 2006 sa zvýšil o 10,2 miliárd. Výrazne sa
zhoršila schopnosť splácať tento dlh, nakoľko prevýšil daňové príjmy
2,6-násobne, pokým v roku 2006 to bolo len 1,8-násobne. Čo vzbudzuje
obavy je predpokladaný vývoj, ktorý je zakomponovaný v tohtoročnom
rozpočte a vo východiskách rozpočtu na rok 2012. V roku 2012 rozpočet
uvažuje s dlhom 34 miliárd eur a v roku 201439,6 miliárd eur."

12,6 miliardový rozdiel predstavuje 46,66% nárast.