Ivan Gašparovic

V politike, Richard Dírer, odkaz na videozáznam

Prezident Ivan Gašparovic v relácii V politike komentoval súcasnú politickú situáciu. Mimo iného si poplietol imperatívny mandát s volným mandátom. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

A druhá chyba v tomto zákone a či to vylepší postavenie súdov a či to zmení sudcu, je napríklad to, že o sudcoch, čo mi vyčítali, že prečo to vracia, o sudcoch v prijímacej komisii budú rozhodovať väčšinou laici.

Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky si môžete prečítať tu (.pdf).

Novela v paragrafe 37 odseku 5 znie:

"(5) Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje minister z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených súdnou radou a traja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť ministra sudcovská rada súdu, na ktorom sa funkcia predsedu obsadzuje. Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie súdna rada volí aspoň dvoch kandidátov a minister vymenúva aspoň šiestich kandidátov; databáza sa zverejňuje na webovom sídle súdnej rady a ministerstva."

V paragrafe 37 za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

"(6) Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady
pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa odseku 4 a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie; to platí aj pre voľbu člena výberovej komisie voleného sudcovskou radou."

Zmenu kritérií na členstvo výberovej komisie kritizoval predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin: „Teraz budú traja nesudcovia, politici, vyberať sudcov. Sústružníci,
drevorubači elektrikári môžu vyberať sudcov. Videli ste to niekde
,“
vyjadril sa k zákonu Harabin.

Viete, aj teraz napríklad tento zákon, o ktorom sme spomínali, ja som upozornil na to, že justiční čakatelia majú urobenú určitú zmluvu so štátom a dozadu túto zmluvu nie je možné riešiť, keďže na základe tejto zmluvy majú byť menovaní, nemôžu sa zo dňa na deň stať súdnymi úradníkmi a preto som povedal do zákona, aby prijali, že nebude účinný od 1. januára, ale že bude účinný až od mája. A to teraz rozhodujú.

Prezident Ivan Gašparovic vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a doplna zákon c. 385/2000 Z, z, o sudcoch a prísediacich v plnom znení tu (.pdf) navrhol k cl. VII:

"h) V 33. bode v nadpise sa slová 'od 1. januára 2011' nahrádzajú slovami 'od 1. mája 2011'.
i) V 33: bode v paragrafe 101b sa slová 'k 1. januáru 2011' nahrádzajú slovami 'k 1. máju 2011' a slová 'k 31. decembru 2010' sa nahrádzajú slovami 'k 30. aprílu 2011.'"

Vládny návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich (.rtf) schválený 11. februára 2011 naozaj obsahoval práve tieto casové zmeny:

"V § 151u sa slová 'k 31. decembru 2010' nahrádzajú slovami 'k 30. aprílu 2011', slová 'od 1. januára 2011' sa nahrádzajú slovami 'od 1. mája 2011', slová 'do 15. januára 2011' sa nahrádzajú slovami 'do 15. mája 2011' a slová 'k 31. januáru 2011' sa nahrádzajú slovami 'k 31. máju 2011.'"

Neprešlo možno ani 2 týždne alebo koľko od prijatia tohto zákona, museli zvoliť dneska mimoriadnu schôdzu, na ktorej idú prijať to, čo ja som v zákone im povedal, že sa musí prijať, pretože inak sa stretnú s rozporom niektorých ústavných článkov.

Poslanci prelomili veto prezidenta Ivana Gašparoviča pri zákone o sudcoch a prísediacich 1. februára 2011. "Bolo by dobré vypracovať nový návrh, ktorý nebude protiústavný a nebude zasahovať do nezávislosti súdnej moci," vyhlásil na pôde parlamentu poslanec za Smer a tieňový minister spravodlivosti najsilnejšej opozičnej strany Róbert Madej. NR SR 11. februára 2011 v skrátenom legislatívnom konaní schválila novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Predkladateľka Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS) ním opravila znenie zákona, čiastočne v súlade s tým, čo namietal Prezident. Podrobnosti sú v ďalšom výroku. 

To musí byť ozaj široká rozprava a musí sa zhodnotiť a vyhodnotiť najmä dopad tohto zákona, je teraz taký aktuálny zákon o sudcoch, ktorí som vrátil a prísediacich, kde som tomuto zákonu vytkol 11 takých, by som povedal, zlých rozhodnutí, ktoré tento zákon má prijať.

Prezident Ivan Gašparovič naozaj vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z, z, o sudcoch a prísediacich v plnom znení tu (.pdf) vyjadril svoje pripomienky v 11 bodoch.

Tu nie je žiadne tajomstvo, že teraz na Slovensku by sme asi ťažko hľadali nejaký rozsudok, ktorý by sa týkal nejakej väčšej korupčnej aféry, to je ten problém.

Žiadnu veľkú korupčnú aféru, ktorá by sa dostala pre súd a "úspešne" prešla všetkými odvolaniami, sme nenašli. "Najbližšie" k tomu mal asi Pavol Bielik, exstarosta Rače za KDH, ktorého oslobodzujúci rozsudok Špeciálneho súdu v septembri 2009 potvrdil Najvyšší súd.

Odsúdiť sa podarilo napríklad bývalého funkcionára slovenského futbalového zväzu Vladimíra Wänkeho. Ako zhŕňa TASR:

"Vladimíra Wänke teda odsúdili za prijatie úplatkov vo forme debničky jabĺk, dvoch kartónov vína a 15-tisíc Sk (498 eur). Súd zároveň dospel k záveru, že použitie policajného agenta bolo v tomto prípade v súlade so zákonom."

V porovnaní s piatimi miliónmi, o ktoré malo údajne ísť v príde Bielika ale Wänkeho prípad nepredstavuje "väčšiu korupčnú aféru".