Ivan Gašparovic

V politike, Alžbeta Vlková, odkaz na videozáznam

Prezident Ivan Gašparovic prišiel v sobotu do TA3 komentovat najnovšie udalosti v slovenskej politike. Na zaciatku sa vyjadril ku stretnutiu s generálnym tajomníkom NATO A. Fogh Rasmussenom. V dalšej casti potom prezentoval svoje názory na volbu generálneho prokurátora a tiež na slovensko-madarské vztahy. Faktických výrokov odznelo málo.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ja som išiel ako občiansky kandidát (do prezidentských volieb 2009 pozn.). Ja som mal pozbierané podpisy.

Zber podpisov pre prezidentskú kandidatúru I. Gašparoviča koordinovala strana HZD, ktorú Gašparovič založil a je jej čestným predsedom, spolu s občianskou iniciatívou Náš prezident. Petičný výbor občianskej iniciatívy Náš prezident začal zbierať podpisy 1. septembra 2008.

20. septembra 2008 sa podarilo zozbierať 15 000 podpisov potrebných na opätovnú kandidatúru I. Gašparoviča. Predseda výboru Adrián Kromka sa vyjadril, že chcú v petícii pokračovať až dovtedy, kým občania budú podpismi vyjadrovať dôveru Gašparovičovi. 

Je treba ale dodať, že I. Gašparoviča, rovnako ako pri jeho prvom zvolení za prezidenta v roku 2004, podporoval aj R. Fico a jeho strana SMER-SD, ku ktorému sa neskôr pripojila aj SNS.

Gašparovič si pre kampaň osvojil heslo Myslím národne, cítim sociálne. "Môj program je sociálny – blízky strane SMER – sociálna demokracia. Môj národný program je blízky programu SNS,"  vysvetlil I. Gašparovič v kontexte podpory týchto vládnych strán.

Tak, ono trošku treba počkať aj na rozhodnutie maďarskej strany, pretože maďarská strana prijala ústavu, ale neprijala ešte niektoré konkrétne zákony, ktoré na základe tejto novej ústavy bude musieť prijímať, a toto je jeden z tých zákonov, ktorý ešte prijatý nie je. Čiže v tom konečnom nevieme, aké znenie tohto zákona bude. Majú prijať, myslím si, vyše 40 zákonov, vyplývajúcich z novej ústavy. Takže to nebude tak rýchlo.

Maďarský základný zákon predpokladá ešte niekoľkých implementačných zákonov, na ktorých prijatie je potreba 2/3 väčšinu. Týka sa to napríklad penzijného systému, daní, ochrany národného dedičstva, ochrany rodín, volebného systému, atď. (s.1). Presný počet sa nám zistiť nepodarilo.

Ústava hovorí v článku 34 a 35, myslím v treťom odseku tohto paragrafu, že politika národnostných menšín a práva nesmú ísť do ohrozenia väčšinového.

Ústava SR (.pdf):

"Čl. 34 ods. 3

Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám  zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva."

Ja som sa raz vyjadril po, neviem či prvé alebo druhé voľbe, kedy boli volení títo kandidáti, že malo by to stačiť a obidvaja by mali svoje kandidátky stiahnuť a parlament, vláda by mali hľadať ozaj konsenzus a nájsť spoločného kandidáta. Naprieč celým politickým spektrom.

Prezident  I. Gašparovic  9. januára 2011 v relácii STV O pät minút dvanást hovoril aj o volbe generálneho prokurátora. "Doniest politiku do súdnictva a do justície vôbec, do prokuratúry, to je to najhoršie," konštatoval.

Pravda dalej interpretuje slová z relácie:

"Podla prezidenta musia byt tieto inštitúty nielen z ústavy, ale už zo samotnej podstaty veci nestranné, konat v zmysle ústavy, zákona a zmlúv a v zmysle vlastného svedomia a presvedcenia. 'Nic nevybaví táto koalícia ani budúca, pokial sa nedohodneme na tom, že prokurátor nemôže byt kandidátom jednej politickej strany a druhé spektrum s tým nebude súhlasit, lebo má iného. Musí byt spolocný,'  uviedol prezident.

Podla Gašparovica mala vláda hned po volbách vláda hladat dohodu o obsadení postu generálneho prokurátora v celom politickom spektre."

Ja som sa vyjadril, pretože Národná rada k tomuto problému prijala novelu zákona k rokovaciemu poriadku, kde sa snažili zmeniť tajnú voľbu na voľbu verejnú. Ja som tento zákon okamžite vrátil, pretože som to nevidel racionálne.

Prezident vrátil novelu zákona o rokovacom poriadku NR SR na opätovné prerokovanie.

Dôvody, prečo sa takto rozhodol, si môžete prečítať tu (.pdf).