Gábor Gál u Braňa Závodského

Braňo Závodský Naživo, Braňo Závodský, odkaz na videozáznam

Minister spravodlivosti Gábor Gál vysvetľoval 4. októbra 2019 u Braňa Závodského, ako rezort reaguje na údajnú komunikáciu Moniky Jankovskej s Mariánom Kočnerom.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…Súdna rada žiadala a nedostala (informácie o údajnej komunikácii Mariána Kočnera a sudcov, pozn.).

Po zverejnení údajnej komunikácie Mariána Kočnera s Monikou Jankovskou DenníkomN žiadala predsedníčka Súdnej rady od polície a prokuratúry bližšie informácie. 

Bezodkladne a opakovane realizovala dopyt na príslušný orgán, kde chcela získať konkrétne informácie k medializovanej kauze, aby vyhodnotila, aké kroky je potrebné z jej strany, ako aj zo strany Súdnej rady, uskutočniť. V tomto štádiu vyšetrovania jej však orgány činné v trestnom konaní odmietli poskytnúť akékoľvek informácie”, uviedla hovorkyňa Súdnej rady. 

Jankovská si mala cez aplikáciu Threema vymeniť s Mariánom Kočnerom viac ako 6-tisíc správ. Ona to však popiera. Podľa DenníkaN polícia zaistila ich vzájomnú komunikáciu v rámci vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Takéto navýšenie (minimálnej mzdy – pozn.) o 60 EUR, to môže malým a stredným podnikateľom, ktorých Most-Híd zastupuje v tejto vláde, aj v Národnej rade (poškodiť).

V septembri 2019 vláda rozhodla o zvýšení mesačnej minimálnej mzdy o 60 eur na sumu 580 od 1. januára 2020. Gábor Gál vysvetľoval, prečo sa na vláde pri hlasovaní zdržal

Národná banka Slovenska v pripomienkach k nariadeniu upozorňovala na to, že výrazné zvýšenie minimálnej mzdy môže negatívne ovplyvniť vývoj zamestnanosti, ako aj ohroziť konkurencieschopnosť, najmä v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou a nižšou mzdovou úrovňou.”

Na „enormné navýšenie nákladov práce” a „brzdenie konkurencieschopnosti” sa sťažovala aj Asociácia priemyselných zväzov. Asociácia zamestnávateľských zväzov toto zvýšenie minimálnej mzdy označila za „hazard”. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Máme tu ekonomickú recesiu, už tu prežívame…

Existujú rôzne definície situácie, kedy je ekonomika v recesii. Jedna z najznámejších hovorí o medzištvrťročnom poklese HDP v aspoň dvoch po sebe idúcich obdobiach”. Inou metódou rozpoznania je tzv. odhad produkčnej medzery alebo model postavený na predpoklade, že „ekonomika sa v recesii správa citeľne inak, ako ekonomika v ostatných normálnych časoch.”

Národná banka Slovenska v polovici augusta 2019 skonštatovala, že ekonomika v 2. štvrťroku oproti očakávaniam výrazne spomalila (na rast 1,9 % medziročne) - no stále hovorí o raste a nie o recesii. 

Podľa vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického z konca septembra 2019 slovenská ekonomika v recesii nie je. Za pravdu mu dávajú viacerí bankoví analytici, ktorí recesiu pre Slovensko neočakávajú. Iní upozorňujú na to, že recesia je „za dverami” - no zatiaľ neprišla. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

„Súhlasíme s tým, že (minister) sa vyjadril nesprávne,” uviedla pre Demagóg.SK hovorkyňa Gábora Gála.

Tá minimálna mzda má 2 zložky, jednak, že sú na to naviazané príplatky … nie sú viazané len na minimálnu mzdu, ale na ostatné mzdy, čiže to navýši strašne potom tie príplatky.

 V septembri 2019 vláda rozhodla o zvýšení mesačnej minimálnej mzdy o 60 eur na sumu 580 od 1. januára 2020. Gábor Gál sa na vláde pri hlasovaní zdržal

Na minimálnu mzdu sú podľa Zákonníka práce (§ 122 až § 123) naviazané príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu. Zvýšenie minimálnej mzdy bude teda znamenať aj vyššie náklady na príplatky zamestnancov.

Ak zvýšenie minimálnej mzdy povedie k vyššej priemernej mzde, na ktorú je naviazaný napríklad príplatok za prácu počas sviatkov, stúpnu náklady zamestnávateľov aj na tento príplatok. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

..odsek sedem (Zákona o sudcoch a prísediacich, pozn.) hovorí, že musí oznámiť (návrat do funkcie sudcu, pozn.) 60 dní dopredu … keď to neoznámi, sankcia za to nie je, ale nemusí to byť písomne oznámené, a nie je, že kedy … tých 60 dní nemá byť odvtedy, čo sa ona vzdala funkcie štátnej tajomníčky.

Zákon o sudcoch a prísediacich (§ 24, ods. 7) hovorí, že sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie (...) sa môže znovu ujať funkcie na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený súdnou radou; uvedenú skutočnosť oznámi sudca Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky aspoň 60 dní pred začatím výkonu funkcie....”

V zákone nie je uvedený spôsob oznámenia, rovnako zákon nepredpokladá sankciu za nesplnenie si tejto povinnosti. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.