Fico, Sulík, Mikloš, Bugár, Figel

V politike, Alžbeta Vlková, odkaz na videozáznam

Politické diskusie, vrátane tej na Ta3, poznacil pád vlády Ivety Radicovej. Do pozadia ciastocne ustúpili dôvody, ktoré viedli k pádu vlády a moderátorka smerovala diskusiu k objasneniu toho, co sa má udiat do predcasných volieb. Svoje stanovisko samostatne obhajovali Robert Fico a Richard Sulík. V dalšej casti sa stretli zástupcovia troch bývalých koalicných strán I. Mikloš, B. Bugár a J. Figel.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Sulík má pravdu, keď
spomína, že mzdy na Slovensku sú v Eurozóne spomedzi všetkých krajín
najnižšie. Je to tak aj podľa najnovších štatistík Eurostatu (2011) aktuálnych k roku 2006

Zároveň sme zmenili aj to, že riadený bankrot je už súčasťou riešenia. Permanentnom mechanizme, ktorý Richard Sulík odmieta, je účasť privátneho sektora, teda riadený bankrot už zakomponovaný,

Termín riadený bankrot (managed bankruptcy, default) sa v Zmluve o európskom permanentnom mechanizme (ESM) (.pdf) nenachádza. Nachádza sa tam však odstavec, ktorý bližšie hovorí o účasti súkromného sektora.Podľa analytika Trendu Michala Lehutu, "citeľná účasť súkromného sektora, by sa dala považovať za riadený bankrot"..

 Ten sa nachádza v kapitole 4, článok 12, odstavec 2 (s.25):
Forma adekvátnej a proporčnej účasti súkromného sektora by mala byť vyhľadávaná na základe preskúmania každého prípadu osobitne tam, kde je členovi ESM poskytnutá finančná pomoc ná základe praxe IMF. Povaha a rozsah tejto pomoci bude závisieť od výsledkov analýzy udržateľnosti dlhu a mala by kalkulovať s rizikom šírenia nákazy a prípadnych efektov preliata na ostatné členské štáty Európskej únie a tretích krajín.

(An adequate and proportionate form of private-sector involvement shall be sought on a
case-by-case basis where financial assistance is received by an ESM Member, in line with IMF practice. The nature and the extent of this involvement shall depend on the outcome of a debt sustainability analysis and shall take due account of the risk of contagion and potential spill-over effects on other Member States of the European Union and third countries.)

Teraz sme rokovali len o tom, že sa navyšovala kapacita tohto eurovalu, o ktorom Richard Sulík hlasoval, na pôvodne zamýšľanú úroveň 440 miliard eur, pretože sa ukázalo, že to pôvodné schválenie nebolo na 440, pretože ratingové agentúry neakceptovali krajiny, ktoré nemali trojačkový rating,

SITA z dňa 12. októbra 2011 : "Kabinet Ivety Radičovej schválil v stredu úplne identický návrh, aký v utorok parlament odmietol. Vláda schválila nový dodatok k rámcovej zmluve o eurovale prvýkrát 7. septembra. Nový dodatok zahŕňa aj zmeny, ktoré boli súčasťou prvého dodatku. Ten však nebol plne ratifikovaný. Pôvodný dodatok k rámcovej zmluve sa pritom týkal najmä navýšenia kapacity eurovalu. Slovenské záruky v rámci EFSF sa podľa neho mali zvýšiť z pôvodných 4,37 mld. eur na 7,72 mld. eur."


"Úroveň záruk v systéme sa má celkovo zvýšiť zo 440 mld. eur až na 779 mld. eur. Dôvodom je zabezpečenie efektívnej kapacity eurovalu na pôvodne zamýšľanej úrovni 440 mld. eur, ktorá nebola dosiahnutá kvôli tomu, že niektoré štáty zapojené do systému nedosahovali najvyšší rating AAA."

Hlasovali sme o eurovale, za ktorý hlasoval, tu mám výpis hlasovania, 11.augusta 2010. 142 poslancov hlasovalo, 140 za, medzi nimi Richard Sulík a všetci poslanci SaS.

Dňa 11.augusta 2010 sa v Národnej rade Slovenskej republiky hlasovalo o Návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou...(EUROVAL)

Zo 142 prítomných poslancov NR SR, 140 poslancov hlasovalo ZA predkladaný návrh. Ako uvádza I. Mikloš, všetci poslanci strany SaS, vrátane Richarda Sulíka hlasovali za euroval.

Na základe programového vyhlásenia vlády a koaličnej zmluvy podpora pre vládu pri plnení jej funkcie je prvá povinnosť koalície.

V koaličnej zmluve 2010 sa uvádza: "Prioritnou úlohou koalície je vytvoriť podmienky pre vznik funkčnej vlády SR a zabezpečiť tejto vláde počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, osobitne pri prijímaní zákonov a uznesení v Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto úlohy je činnosť koalície pri prijímaní politických rozhodnutí širšia a vzťahuje sa v dohodnutých prípadoch na pôsobenie súvisiace s funkčnosťou vlády aj na činnosť koaličných partnerov v Národnej rade SR a orgánoch EÚ."


V programovom vyhlásení vlády sme podobnú zmienku nenašli.