Fico, Bugár, Figel, Procházka a Danko – predvolebná diskusia

V politike, Ľuba Oravová, odkaz na videozáznam

TA3 si do diskusie pozvala 5 predsedov politických strán. Najväcší pocet výrokov spomedzi všetkých vyslovil premiér Fico, ktorý spomínal skoro výhradne úspechy svojej vlády, pozitívny vývoj ekonomiky a nezabudol spomenút aj negatívum, ktoré podla neho súvisí s uteceneckou krízou, ci príspevok Slovenska do ochrany hraníc Schengenu. Zopakoval však svoje zavádzajúce tvrdenie o tom, že za vlády Ivety Radicovej sa platy ucitelov nezvyšovali. Béla Bugár poukazoval na negatívne skutocnosti v súvislosti so zdravotníctvom a školstvom a na pozitíva vlády, ktorej súcastou bola jeho strana v rokoch 2010-2012. Radoslav Procházka mal pomerne málo výrokov oproti ostatným, poukazoval v nich najmä na nesprávne kroky súcasnej vlády. Ján Figel sa vo svojej casti relácie snažil poukazovat najmä na rodinnú politiku svojej strany a seba samého, pozitíva svojej strany ci urcité negatíva súcasnej vlády. Andrej Danko poukazoval na nedostatky nášho štátu, nutnost štátneho vlastníctva strategických podnikov a napríklad opät nesprávne použil tvrdenie o pocte absolventov práva.

Sluby sa majú plnit. Aj tie politické! Chcete aby sme dbali na plnenie slubov budúcej vlády? 


Podporte náš projekt na www.hithit.com/slubysamajuplnit

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

(…) politická strana, ktorá má 150 členov SNS na kandidátke.

Kandidátna listina SNS, na ktorej figuruje 150 mien, je podľa viacerých mediálnych zdrojov tvorená čisto členmi strany. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

To, že kandidátna listina bude čisto stranícka uviedol Danko už na sneme strany v novembri minulého roka. Články aktuálne.sk a Denníka N taktiež poukazujú na zloženie kandidátky strany, v ktorej figurujú noví aj starí členovia strany vrátane bývalých členov HZDS. Podľa hovorkyne SNS:
"Podpredsedovia majú svoje dôstojné miesto na tejto kandidátke. Aj dlhoroční členovia strany pomáhajú tvoriť víziu strany. Rovnako ako niektorí novší členovia, predtým pôsobiaci v inej politickej strane. Zdieľajú hodnoty SNS a rešpektujú stranícku štruktúru, tak, ako všetci menovaní kandidáti."

(…) počet v členskej základni (SNS, pozn.), ktorý je naozaj dnes obrovský, 6400 ľudí…

Podobný výrok sme overovali v relácii V politike 31. januára 2016. Okrem vyhlásení predsedu A. Danka o počte členov Slovenskej národnej strany (napr. TASR
píše o záveroch snemu SNS, na ktorom bol uvedený počet 6300 členov)
nedisponujeme v súčasnosti inými relevantnými informáciami, ktoré by
potvrdzovali presný počet členov SNS. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

(…) pani Merkelová naozaj nemôže s Erdoganom, alebo mýlim sa, priamo s Erdoganom nebola, ona bola s predsedom vlády nie Turecka, ale sýrsky problém, ktorý mal byť vyriešený tri miliardami, zrazu to mali byť päť miliárd a o takej veci nemôže sama rokovať.

Začiatkom februára 2016 vyčlenila Európska únia 3 miliardy eur na migračný fond pre Turecko s cieľom zlepšiť životné podmienky utečencov zdržujúcich sa v Turecku. Výrok ako celok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže v súčasnosti nie sú dostupné informácie o konkrétnom navýšení tohto fondu, prípadne o inej forme pomoci EÚ utečencom vo výške 5 miliárd eur z iniciatívy Angely Merkelovej. 

Angela Merkelová sa začiatkom februára počas svojej návštevy Turecka stretla s prezidentom Erdoganom ako aj s tureckým premiérom Davutoglum. Merkelová v Ankare vyhlásila, že 3 miliardy pre Turecko nie sú poslednou finančnou pomocou tejto krajine a budú nasledovať ďalšie finančné príspevky. Podobne sa objavili aj správy, podľa ktorých turecká strana označila poskytnuté tri miliardy za nedostatočné. V čase overovania výroku však konkrétna výška ďalších finančných prostriedkov navrhovaná alebo požadovaná na pomoc Turecku nie je známa. 

Okrem finančnej pomoci Turecku Merkelová spolu s tureckým premiérom vyjadrili potrebu zaangažovanosti NATO pri ochrane tureckého pobrežia v Egejskom mori. 

Čo sa týka pomoci samotnej Sýrii, na konferencii v Londýne britský premiér David Cameron vyhlásil, že Sýrčanom bude poskytnutých 6 miliárd dolárov v roku 2016 a ďalších 5 miliárd dolárov dostanú priebežne do roku 2020. Poskytovateľmi tejto pomoci sú USA, EÚ, ako aj niektoré európske krajiny, vrátane Nemecka, Francúzska či Veľkej Británie.  

My sme v decembri napríklad navrhovali 50 miliónov pre štátny rozpočet, pre učiteľov cez bývalého ministra. Navrhoval to Martin Fronc, neprešlo to. 3x za tieto 4 roky sme navrhovali úpravu platov alebo zvýšenie financií pre školstvo, včítane kvalitatívnych položiek alebo motivácie pre vyššiu kvalitu vo vyučovaní. Ani jeden z tých návrhov neprešiel.

Poslanec Martin Fronc navrhol presunutie 55 miliónov eur z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy na zvýšenie platov učiteľov a financovania školstva. KDH taktiež navrhovalo trikrát za 4 roky zmenu financií pre školstvo, tieto návrh neprešli. Návrhy poslancov KDH obsahovali aj požiadavku na ohodnotenie škôl na základe ich kvalitatívnych výsledkov, čo by potenciálne mohlo pôsobiť motivačne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Bývalý minister školstva Martin Fronc navrhol presunúť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa celkovo 55 miliónov eur na posilnenie rozpočtu školstva, z ktorých malo 40 miliónov eur ísť na 4-percentné navýšenie platov učiteľov. Zvyšných 15 miliónov eur navrhoval použiť na zvýšenie rozpočtov na vzdelávanie. Tento návrh neprešiel.

Podľa TASR:
„Fronc preto predložil k návrhu štátneho rozpočtu pozmeňujúci návrh, na
základe ktorého sa má z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy presunúť
55 miliónov eur. Z toho 40 miliónov eur má smerovať na vládou avizované
štvorpercentné navýšenie platov učiteľov. "Vláda to avizovala, ale peniaze navyše do kapitoly školstva nedala," povedal Fronc. Zvyšných 15 miliónov má ísť pre vysoké školy a regionálne školstvo na rozvojové programy."

Návrh poslancov KDH na zmenu financovania školstva 17. apríla 2015 neprešiel do druhého čítania. Rovnako neprešli ani návrhy z 11. februára 2014 a 27. novembra 2015.

Citát z návrhu zmeny financovania škôl:


5) Normatívny príspevok na školu môže byť zvýšený o 10% príspevku na
základe ohodnotenie kvalitatívnych výsledkov školy v predchádzajúcom
školskom roku.

6)
Kritériá na ohodnotenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu určí
ministerstvo školstva všeobecne záväzným predpisom. Kritériá musia byť určené na základe celoštátnych meraní výsledkov 
výchovno-vzdelávacieho procesu.“

Ale my (KDH a Most-Híd, pozn.) sme zvolali, aj sme to avizovali, aj sa to stalo, školský výbor parlamentu, osobne som tam bol. Tam vystúpili aj predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov.

Martin Fronc z KDH a Árpád Érsek zo strany Most-Híd iniciovali zvolanie mimoriadneho výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Pôvodná predstava bola, že by sa mala schôdza konať v januári, nakoniec bola stanovená na 2. februára. Na nej bol publikovaný návrh na prijatie uznesenia NR SR k riešeniu krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva. Ján Figeľ v ňom žiadal spolu s inými poslancami zvolať schôdzu NR SR (.pdf, s. 10). Na výbore sa zúčastnili aj predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov. Figeľov výrok hodnotíme ako pravdivý.