Diskusia kandidátov pre SME a Trend

Iné, odkaz na videozáznam

V pondelok 3. marca 2014 diskutovali v bratislavskom KC Dunaj štyria pravicoví kandidáti, z ktorých jeden pravdepodobne postúpi do druhého kola volieb. Témami boli Ukrajina, ekonomická situácia, postavenie prezidenta, rómovia a extrémizmus. Za dve hodiny odznelo 38 faktických výrokov, ktorých analýzu vám prinášame.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Milan Kňažko hovorí o zárobkoch ľudí. V roku 2013 bola priemerná nominálna mzda (priemer 1. až 3. štvrťroka 2013) na úrovni 803 eur. Priemerná hrubá mzda v roku 2012 na úrovni 888 eur. Do 850 eur čiže menej ako priemernú hrubú mzdu, zarábalo podľa Štruktúry miezd SR 2012 (ŠÚ SR,.pdf s. 1) približne 65,3% pracujúcich. Kňažkove čísla by sedeli len ak by sme namiesto o “zárobkoch” (len zarábajúcich) uvažovali o mesačnom ekvivalentnom disponibilnom príjme jednotlivca (nie nevyhnutne zarábajúceho). Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.


Primerná mzda v hospodársve bola v roku 2012 (v čase zisťovania EU SILC 2012) na úrovni 805 eur. Podľa EU SILC 2012 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR z októbra 2013, malo 78% obyvateľov Slovenska mesačný ekvivalentného disponibilný príjem na úrovni do 800 eur (s. 37). To predstavuje po prepočte na počet obyvateľov SR, 4,211 milióna.

Na základe údajov zo Sociálnej poisťovne, ktoré sme si vyžiadali na základe informovanej žiadosti, do 825 eur, čo je mierne nad priemerom v roku 2013 zarábalo 65% zamestnancov (nezapočítaní pracujúci na dohodu).

Keď sme boli spolu s pánom Kňažkom v UPeCe v pondelok, tak dostal otázku, že bol v šiestich politických stranách a veľmi hrdo, a mne sa to páčilo, tá reakcia, že “Ja som nebol v šiestich politických stranách, ja som ich šesť zakladal.”

Je pravdou, že Milan Kňažko povedal, že do žiadnej strany nevstúpil, ale vždy ju založil. Avšak na spomínanej diskusii sa nehovorilo o šiestich stranách, ale o “niekoľkých stranách”. Výrok Radoslava Procházka preto hodnotíme ako zavádzajúci.

R. Procházka cituje slová M. Kňažka, ktoré povedal na diskusii 24. februára 2014 na diskusii v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave. M. Kňažko dotal otázku: “vy ste boli v niekoľkých stranách, niektoré ste aj sám zakladali”, na ktorú M. Kňažko odpovedal, že “Otázka nebola presná, pretože nie je pravdou, že som v niekoľkých stranách bol a niekoľko som založil. Všetky som založil, nikdy som do žiadnej strany nevstúpil. Nikdy, vždy som ju založil”. Záznam celej diskusie nájdete TU (otázka a odpoveď od času 1:22, pozn.)

Milan Kňažko podľa našich informácií (Aktuálne a Osobnosti) bol spoluzakladateľom VPN v roku 1989, HZDS-ĽS v roku 1991 a DÚ, ktorá sa v závere svojej pôsobnosti zlúčila s SDKÚ v roku 2000 a v ktorej zastával pozíciu podpredsedu. Je teda pravdou, že Kňažko bol v procese formovania strán vždy v pozícii zakladateľa.

(transformáciu DÚ na SDKÚ považujeme tiež za “založenie strany”)

Kňažko bol od marca 1993 do októbra 1998 bol poslancom NR SR, predtým koncom 1989 poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR ako člen VPN. V roku 1993 po odchode z HZDS (ktorej bol členom a v marci 1993 vystúpil), pôsobil ako nezávislý poslanec. Následne vo voľbách v roku 1994 kandidoval za DÚ (ktorú zakladal a následne bol jej členom) a pôsobil ako poslanec DÚ v NR SR v rokoch 1994-1998. Vo voľbách v roku 1998 bol zvolený na kandidátke SDK, ktorá sa pretransformovala na SDKÚ. V tomto období pôsobil ako minister kultúry SR.

Podľa stránky NATO boli prvé prístupové rokovania v Prahe v novembri 2002. Teda už počas 2. Dzurindovej vlády. Podpis protokolov bol v marci 2003. Hrušovský bol v tom čase predsedom NR SR. Podľa Ústavy SR má NR SR v pôsobnosti vysloviť súhlas s  s medzinárodnými zmluvami, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách (Čl. 86). Po schválení v NR SR bol teda aj jedným zo signatárov ako predseda NR SR. Podľa Rokovacieho poriadku NR SR, predseda NR SR podpisuje podpisuje uznesenia národnej rady (§ 43). Výrok hodnotíme ako pravdivý.


“Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia were invited to begin accession talks at the Alliance’s Prague Summit in 2002. On 29 March 2004, they officially became members of the Alliance, making this the largest wave of enlargement in NATO history.”

Ja poznám tie pomery na Radách EÚ veľmi dobre aj preto, že som sa ako zástupca Slovenska pred Európskym súdnym dvorom, jednej z formácii Rady dva roky zúčastnoval.

Radoslav Procházka pôsobil ako zástupca Slovenska pred Súdnym dvorom EÚ v období rokov 2004 - 2006. V rokoch 2005 – 2007 taktiež pôsobil ako spolupredseda jednej zo skupiny vytvorených na Národnom konvente SR o Európskej únii. Keďže išlo skutočne o obdobie 2 rokov a čiastočne aj o obdobie Procházkovho zastupovania Slovenska, výrok hodnotíme ako pravdivý.

 

Radu EÚ tvorí viacero formácií. Jednou z nich je aj Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci. Demagog.SK nezistil, či sa R. Procházka zapájal v nejakej z týchto formácií. Procházka bol spolupredsedníkom Pracovnej skupiny pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí na Národnom konvente SR o Európskej únii. Tieto pracovné skupiny napomáhajú pri formovaní stanovísk SR k témam týkajúcich sa politík a inštitúcií EÚ. Výrok hodnotíme ako pravdivý.