Debata o referende

O 5 minút 12, Martin Strižinec

V relácii O5M12 bol v štúdiu Peter Kremský a ceský aktivista Jirí Hromada doplnil diskusiu dvoma väcšími výstupmi. Hromada raz chyboval, Kremský pochybil dvakrát. Neskôr sa pripojil aj hovorca Konferencie biskupov Martin Kramar, no ten nepovedal prakticky žiadny faktický výrok.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…vyňatie homosexuality zo zoznamu chorôb bolo veľmi zásadné, pretože sme tým jasne potvrdili v kontexte so svetom, že nie sme chorí ľudia.

17. mája 1990 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb. Táto zmena začala platiť od roku 1991. Československo bolo jedným zo zakladajúcich členov WHO.

Podobný výrok o počte narodených detí mimo manželstva sme overovali v relácii O5M12 23. februára 2014. Výrok Martina Poliačika o tom, že v roku 2012 sa 35 % detí sa rodilo mimo manželstva sme hodnotili ako pravdivý. Štatistický úrad SR vydal v júni 2014 publikáciu (.pdf, s.12) Vývoj obyvateľstva v SR a krajoch v roku 2013. Každoročne rastie počet detí narodených mimo manželstva. V roku 2013 bolo mimo manželstva narodených až 37 % detí. Rovnaké čísla za rok 2012 ako Štatistický úrad uvádza aj Eurostat. Výrok hodnotíme ako pravdivý


Zdroj: Štatistický úrad SR

Keď sme rozbiehali túto petíciu, ešte to nebolo v ústave, to sme nemohli vedieť, ako to dopadne (manželstvo definované ako zväzok jedného muža a jednej ženy v Ústave, pozn.).

Oficiálny zber podpisov pre referendum začal 5. apríla 2014, teda dva mesiace pred novelizovaním Ústavy (4. jún 2014). Touto novelou bola pozmenená definícia manželstva, ktorá bolo upresnená ako "jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

A keď deti vyrastajú v rozpadnutej rodine, keď deti vyrastajú v rodine iba s jedným rodičom, majú napríklad oveľa väčšie riziko kriminalizácie, predčasnej sexuality, náchylnosti k drogám, náchylnosti k závislostiam na počítačoch, na gamblerstve, na ďalších veciach, pornografii.

Viaceré výskumy ukazujú, že deti z rozvedených rodín, kde môžeme predpokladat, že minimálne urcitý cast žijú s jedným rodicom, majú vyššie riziko na užívanie návykových látok, skoršie sexuálne dospievanie a kriminalite. Upozornujeme však, že tak ako výskumy zdôraznujú, na zvýšené riziko vplýva viacero faktorov a prostredie, nie len rozvod rodicov dietata.

Deti z rozvedených rodín sa podla viacerých štúdii náchylnejšie ku kriminalite, predcasnej sexualite, návykovým látkam a pod. Tento fakt potvrdzujú vo svojej analýze aj P. Amato a B.Keith, v ktorej zozbierali dáta z  37 štúdií a následne tvrdia, že rozvod má na deti dopad pri kvalite dospievania, ktorý zahrna depresie, neskoršiu vyššiu rozvodovost, ci rozdiely vo vzdelávaní. 

Iný výskum od Amata (prípadne tu) však upozornuje, že takéto dopady nie sú automatické a casto závisí od súhry faktorov a prostredia: "Available research clearly shows an association between parental divorce and children's well-being. However, the causal mechanisms responsible for this association are just beginning to be understood. Most explanations refer to the absence of the noncustodial parent, the adjustment of the custodial parent, interparental conflict, economic hardship, and life stress. Variations in these factors may explain why divorce affects some children more adversely than others. Studies show that children in high-conflict intact families are no better off—and often are worse off—than children in divorced single-parent families.48 Indeed, children in single-parent families may show improvements in well-being following divorce if it represents an escape from an aversive and dysfunctional family environment."

Text na Americkej psychologickej asociácii hovorí taktiež o vyššom riziku pri horších výsledkov v škole, užívaní návykových látok a nižšej miere zamestnanosti v budúcnosti. "While it is often difficult to isolate the myriad of factors that impact children of divorce, research has established that they are at a higher risk for adjustment problems than children from intact families. For example, divorced children experience less financial security, lower academic achievement, more alcohol and cigarette use, and lower rates of employment as young adults."

 

Podobný výrok overoval Demagog.SK 1. mája 2014. Podľa Kataríny Neveďalovej bola na Slovensku rozvodovosť na úrovni 50 %. Výrok sme hodnotili ako nepravdivý. Peter Kremský hovorí, že takmer 50 % sobášov za rozvádza. V skutočnosti ide o 42,9 %, teda okolo 43 %. Kremský nekorektne zaokrúhľuje toto číslo na takmer 50 %. Rozvodovosť takmer 50 % bola v rokoch 2006 (49 %), 2009 (48,1 %) alebo v roku 2010 (47,3 %). Za posledných 11 rokov je priemerná rozvodovosť na úrovni 44,2 %. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Štatistický úrad SR vydal v júni 2014 publikáciu (.pdf, s. 21) Vývoj obyvateľstva v SR a krajoch v roku 2013. Podľa publikácie (s. 21) bol index rozvodovosti v SR v roku 2013 na úrovni 42,9 %. Zo štatistiky vidíme, že index rozvodovosti sa od roku 2011 nepriblížil k 50 %. Publikácia zachytáva vývoj rozvodovosti v rokoch 2003 až 2013 takto: 

Zdroj: Štatistický úrad SR