Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Témou relácie ako už v poslednom období je tradíciou boli postoje jednotlivých politických strán ku eurovalu. Podobne ako v minulosti, ani dnes si Rafael Rafaj nerobil tažkú hlavú s císlami. Z ôsmych Rafajových výrokov boli len dva pravdivé. Rafaj tak rozhodne nevylepšil dlhodobé štatistiky SNS.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

No, myslím si, že my sme stabilnou súčasťou vlády. Naši poslanci najdisciplinovanejšie hlasujú v súlade s programovým vyhlásením. To sú fakty.

Daniel Krajcer nešpecifikoval ako by sa takáto disciplinovanosť mala merať. Aj vzhľadom na to, že programové vyhlásenie vlády je formulovane vágne sa domnievame, že takéto hodnotenie sa nedá spraviť. Zároveň neexistujé žiadny renomovaný zdroj, ktorý by takéto hodnotenie pravidelne robil o ktorého výsledky by sa dalo pri takomto hodnotení oprieť.

Výrok nehodnotíme. Nejedná sa tak podľa nášho názoru o fakt, ale o Krajcerov dojem.

Len doplniť, že našťastie bol prijatý nový mechanizmus, takzvaný distribučný kľúč, kde sa zmenili tie kritériá, ktoré boli nelogické, lebo dva krát viac ako bohaté Luxembursko. Ale na margo toho opäť Slovensko by bolo ukrátené, ak by išiel mechanizmus v tom pôvodnom o 1,17 miliardy eur.

Tzv. distribučný kľúč, teda spôsob prispievania do eurovalu jednotlivými krajinami, bol skutočne zmenený, a to v marci 2011. Rafaj cituje správne ministra financií Ivana Mikloša, ktorý odhaduje, že Slovensko ušetrí touto zmenou približne 1,17 miliardy EUR.

6 miliárd ide do Európskej únie čistých peňazí od nás a 15,1 dostaneme. Takže momentálne sme vyčerpali 2,3 miliardy. Takže sme mínus 2,7 miliardy ešte.

V prvom rade je potrebné povedať, že ak sme do rozpočtu EU prispeli 6 miliárd EUR a vyčerpali zatiaľ 2,3 miliardy, tak rozdiel je 3,7 miliárd a nie 2,7 ako nesprávne uvádza Rafael Rafaj.

V rozpočtovom období EU 2007 - 2013 Slovensko malo prispieť do rozpočtu EU podľa prepočtov organizácie Open Europe 3,5 miliardami a získať malo 14 miliárd. 

Podľa materiálov Európskej Komisie sme v prvých troch rokoch do rozpočtu EU zaplatili 1,54 milárd, z rozpočtu EU sme získali 3,51 miliárd. V roku 2010 sme do rozpočtu EU prispeli čiastkou 0,5 miliardy EUR a z rozpočtu sme získali 1,9 miliárd. Žiadne z týchto čísel sa nezhoduje s tým, čo hovorí Rafael Rafaj, že by sme mali byť v mínuse.

V prípade ak ale nechceme chápať pridelené prostriedky rovno ako prijaté a rozlišujeme tak medzi skutočným čerpaním fondov a možným čerpaním, tak v súčasnosti čerpáme 22,52% z celkových 11,5 mld. eur viazaných v eurofondoch, t.j. 2,58 mld. eur. Do sumy nie su prirátané prostriedky, ktoré sme z únie získali mimo fondov.

Príjem je tak stále vyšší takmer o pol miliardy oproti sume, ktorú sme do roku 2011 dali do európskeho rozpočtu (2,04 mld. eur.)

Ale predstavte si, že my sme požičiavali Írom a to bola aj kritika Írska, ktorí majú len 12 a pol percentnú daň, kdežto Slovensko má 20 percentnú daň.

Nie je vôbec jasné, akú daň má Rafaj na mysli. Predstavme si preto základné dane Írska a Slovenska.

DPH. Írsko má 4 sadzby DPH a to 0% (na väčšinu potravín, , väčšina tovarov určená na export, oblečenia pre deti do 11 rokov, ústna medicína, knihy, Niektoré služby v oblasti námornej bezpečnosti, Niektoré navigačné služby, medicínske vybavenie, hnojivá), 4,8% (na dobytok), 13,5% (na niektoré palivá, noviny a periodiká, ubytovacie a reštauračné služby, budovy, opravy) a 21% (na všetko ostatné).

Daň z prijímu FO sa pohybuje okolo 20% (rozdiely pre manželské páry, s deťmi a bez detí...)
Daň z prijimu PO je na úrovni 12,5% (v špecifických prípadoch 10%), Daň z investícií je na úrovni 25%.

Na Slovensku je od 1.januára 2011 dočasne 20% sadzba DPH a zostala zachovaná aj 10% sadzba DPH na vybrané zdravotnícke tovary a knihy. Daň z prijímov FO ako aj PO je na úrovni 19%.

Rafaj tak účelovo výbral jednu z daní aby demonštroval "nehoráznosť" pôžčky pre Írsko. Vzhľadom na rôzne daňové sadzby považujeme Rafajove tvrdenie za zavádzajúce a účelové.

Po druhé. SNS nie je v tom osamotená, ako ste hovorili, že nie je alternatíva (voči eurovalu, pozn.). Samotná pani Merkelová povedala, citujem, záchranný balík eurozóne len kúpil čas. Analytici nezávislí [uviedli, že] vo svojej logike dlhodobo nemôže euroval fungovať.

Spravy.pravda.sk

:

"Merkelová: Záchranný balík iba kúpil eurozóne čas"

(ČTK | 16. mája 2010 )

"Nič iné sme neurobili, než sme si kúpili
čas, aby sme odstránili rozdiely v konkurencieschopnosti a rozpočtových
deficitoch jednotlivých krajín eurozóny," povedala Merkelová. "Ak
budeme ten problém ignorovať, potom tú situáciu neupokojíme," dodala.

Merkelová to uviedla v súvislosti s obhajobou prijatého eurovalu, ktorý je súčasťou riešenia problému, nepostačujúcou podmienkou riešenia. Merkelovej výrok sa tak nedá použiť v kontexte s odporom voči eurovalu, ako sa to snaží spraviť Rafaj. Pokiaľ ide o kanclérku Merkelovú, SNS je v odpore voči eurovalu osamotená.