Co prinesie rok 2014 a prezidentskí kandidáti

V politike, René Medzihradský, odkaz na videozáznam
V prvej diskusnej relácii V politike v roku 2014 sa stretli Igor Matovic, Andrej Danko. V druhej casti diskutovali prezidentskí kandidáti Mezenská a Fischer. Prvou otázkou po takmer mesacnom televíznom diskusnom pôste bola hokejová nominácia na ZOH v Soci a chýbajúci Miroslav Šatan. Po hokejovej vložke sa diskutovalo predovšetkým o vnútrostraníckych otázkach SNS a hnutia OLaNO. Matovic si nesprávne myslí, že stanovy OLaNO sú verejne prístupné. Verejne prístupné skutocne nie sú. Danko už druhýkrát zopakoval nesprávnu informáciu o tom, že zisky telekomunikacných firiem na Slovensku sa rocne pohybujú na úrovni jednej miliardy eur. Toto císlo by sa blížilo k realite jedine vtedy, ak by sme spocítali zisky v troch po sebe nasledujúcich rokoch. Aj to by približne 150 miliónov eur k jednej miliarde chýbalo. Predseda SNS taktiež nesprávne uvádzal, že až 14 miliárd rocne odchádza do zahranicia. V skutocnosti je to nemej ako jedna štvrtina. Danko dalej chybne interpretoval výrok I. Matovica o peniazoch za hlasy po volbách. 

Helena Mezenská sa dopustila pomerne kuriózneho faktického prešlapu, ked vyhlásila, že máme v spolocnosti patový stav, kedy stále nemáme menovaného prokurátora. Clenka OLaNO si asi nevšimla, že Jaromír Cižnár bol zvolený 18. júna 2013 a vymenovaný za generálneho prokurátora bol o mesiac neskôr. Polovica výrokov, ktoré povedal V. Fischer neboli pravdivé. Mýlil sa aj v oblasti zdravotníctva, ktorú považuje za svoju silnú stránku. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

V. Fischer môže vychádzať z analýzy Ministerstva zdravotníctva z januára 2007, ktorá hovorí o potrebnej redukcii počtu lôžok o 6 000. Táto analýza je však stará šesť rokov a počet nadbytočných lôžok s najväčšou pravdepodobnosťou neaktuálny. Strategický rámec starostlivosti o zdravie a roky 2013-2020 uvádza, že počet lôžok, ktoré je potrebné zrušiť je až 15 tisíc. Tento plán redukcie je však do roku 2030. V tomto prípade však nevieme koľko z 15 tisíc lôžok je nutné zrušiť dnes resp. v krátkom časovom horizonte. Plán do roku 2030 s najväčšou pravdepodobnosťou počíta s demografickým vývojom a vývojom, posunom v efektivite a spôsobe liečby. Ani samotný dokument neuvádza koľko lôžok by sa malo zrušiť v krátkom časovom horizonte. Výrok pre nedostatočné informácie hodnotíme ako neoveriteľný. 

Podľa Strategického rámca starostlivosti o zdravie a roky 2013-2020, ktorého autorom je Ministerstvo zdravotníctva (.pdf, s. 28), je približný počet lôžok na Slovensku viac ako 34 tisíc (6,4 lôžka na tisíc obyvateľov). Do roku 2030 chce Ministerstvo zdravotníctva znížiť počet lôžok na takmer 19 tisíc  (3,5 lôžka na tisíc obyvateľov). V prípade ak by sme brali do úvahy len lôžka akútnej starostlivosti, tak tých je dnes na Slovensku okolo 25 tisíc (4,7 lôžka na tisíc obyvateľov). Do roku 2030 chce Ministerstvo zdravotníctva znížiť počet lôžok na približne 13,5 tisíca (2,5 lôžka na tisíc obyvateľov). Z uvedeného vyplýva, že na Slovensku je dnes oveľa viac ako len 6 000 lôžok navyše.

TASR, 27. októbra 2013:
"Kým teraz je v nemocniciach okolo 34.000 lôžok, za optimum pre rok 2030 stanovilo ministerstvo cieľ necelých 19.000 postelí. Slovensko má v súčasnosti v nemocniciach na počet pacientov väčší počet lôžok, než je priemer krajín OECD. Pokiaľ by SR bola na jeho úrovni, mala by teraz asi 27.000 postelí. Zo spomínaného počtu je vyše 25.000 lôžok v súčasnosti akútnych, nevyužitých je podľa údajov ministerstva asi tretina."

Denník Pravda (28. októbra 2013):
"Slovensko má v súčasnosti v nemocniciach na počet pacientov väčší počet lôžok, ako je priemer krajín OECD. U nás je 34-tisíc lôžok, priemer OECD uvádza 27-tisíc. Cieľom ministerstva zdravotníctva je redukciou lôžok zlepšiť ich využitie. „Rezort zdravotníctva v danom materiáli vychádzal z priemerných čísiel obložnosti, ktoré sa v súčasnosti pohybujú na úrovni 65–70 %, počítame s tým, že v budúcnosti by malo byť využitie akútnych lôžok na úrovni 85 %,“

Analýza Ministerstva zdravotníctva z januára 2007 hovorí o počte 6 tisíc lôžok, ktoré sú navyše. Ide o dokument starý šesť rokov a číslo už teda s najväčšou pravdepodobnosťou nie je aktuálne.

"Porovnanie stanovenej potreby s reálnym počtom lôžok bude východiskom pre reštrukturalizáciu existujúcej siete, a to v spolupráci s VÚC, zdravotnými poisťovňami, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a stavovskými a profesnými organizáciami. Z uvedenej komparácie a uskutočnenej analýzy vyplynula potreba celkovej redukcie vyše 6 000 lôžok v rámci SR. Potreba redukcie 6 193 lôžok zahŕňa 2 463 lôžok pre pacientov s akútnymi ochoreniami, 2 442 lôžok pre pacientov s chronickými ochoreniami a 1 287 lôžok pre pacientov s chronickými ochoreniami."

Podrobné štatistiky sú dostupné aj na http://stats.oecd.org/ v sekcii Health.

Analýzu o počte lôžok pripravil aj HPI. Uvádza počty lôžok v konkrétnych nemocniciach, nie koľko z nich je nadbytočných.

…na rozdiel od pána predsedu (Matoviča, pozn.), ktorý je predsedom politického združenia, hnutia, ktoré má len 4 členov…

Fakt, že hnutie OĽaNO má len štyroch členov uviedol samotný Matovič v relácií Na telo 29. apríla 2012:

"My sme sa napriek tomu, že napríklad u nás sú je 12 ľudí zo 16, ktorí sú nezávislí, napriek tomu, sme sa dohodli spolu s nimi, že o tom použití budeme rozhodovať všetci spoločne. (16 poslancov mal poslanecký klub ešte pred odchodom Hlinu a Ritomskej, ktorí neboli členmi hnutia OĽaNO, pozn.)"

Demagog.SK nezistil informácie, ktoré by naznačovali, že by do hnutia OĽaNO vstúpili ďalší členovia. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Je pravdou, že ak zohľadníme údaje za 2. štvrťrok 2013 (posledné dostupné údaje) nominálna výška dlhu na jedného obyvateľa je na úrovni približne 7 700 eur.

Podľa Eurostatu, dosiahol verejný dlh Slovenska v 2Q 2013 výšku 41,6 mld. EUR čo predstavuje 57,7% HDP. Inštitút finančnej politiky však v októbri 2013 predpokladal, že koncoročný deficit by mal byť na úrovni 54,3% HDP. K dnešnému dňu nie sú známe konečné čísla. Budeme preto pracovať s najaktuálnejšími číslami z 2. štvrťroku 2013.

Podľa posledného sčítania obyvateľov Slovenska (21. mája 2011), žije na Slovensku 5 397 036 ľudí. Ako uvádzame vyššie nominálna hodnota verejného dlhu v 2. štvrťroku 2013 bola na úrovni 41,6 mld. eur. Na každého obyvateľa Slovenska pripadá dlh vo výške  7 707,93 EUR.(41,6 mld EUR/ 5 397 036 obyvateľa = 7 707,93 EUR/ob.) 

pre mňa úspechom je už aj to, čo sa udialo, ten obdivuhodný výkon nazbieraných 22 057 hlasov (podpisov, pozn.).

Rovnaký výrok povedal v tej istej relácii aj I. Matovič. Je pravdou, že podporovatelia H. Mezenskej dokázali vyzbierať presne 22 057 podpisov od občanov na jej kandidatúru za prezidentku SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Treba upozorniť, že k dnešnému dňu nie je známe koľko podpisov bude aj platných, keďže kontrola pravosti podpisov prebieha od doručenia podpisových hárkov. 

To či vyzbierať 22 tisíc podpisov je obdivuhodný výkon, Demagog.SK nehodnotí.

Ja som sa už vyjadrila aj pre denník Sme, že mne sa žiada aj ako členke výboru pre európske záležitosti prehodnotiť význam a výhody nášho členstva v EÚ, rovnako tak vyhodnotiť dopady našich integračných snáh.

H. Mezenská je členkou Výboru pre európske záležitosti. V rozhovore pre denník SME (3. januára 2013) uviedla, že chce prehodnotiť integračné snahy Slovenska do štruktúr Európskej únie a taktiež prehodnocovať výhody a význam našich integračných snáh. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Uvádzame úryvky z rozhovoru:

H. Mezenská: "Spoločenským diškurzom za čo najvyššej účasti ľudí, ktorí sa tomu venujú, sa budeme zamýšľať nad tým, čo s týmto stavom budeme robiť. A spoločne s tým budeme prehodnocovať výhody a význam našich integračných snáh.“

Otázka novinára: "No ale vy ste povedali, že by ste prehodnocovali celkovo naše integračné snahy."
H. Mezenská: „Určite áno.“

Otázka novinára: "Nepopreli by sme tým vôľu občanov vyjadrenú v referende?"
H. Mezenská: „Možno aj občania sú nastavení tak, že potrebujú prehodnotiť, či sa naplnili očakávania toho, čo nám mal priniesť vstup do Európskej únie."

Otázka novinára: "Naznačujete možnosť vystúpenia z Európskej únie. Čo NATO?"
H. Mezenská: „Naznačujem potrebu prehodnotenia nášho členstva v Európskej únii."