Čaputová pre rádio Expres

Braňo Závodský Naživo, Braňo Závodský, odkaz na videozáznam

7. marca 2019 bola hosťkou relácie Braňo Závodský Naživo kandidátka na post prezidentky SR Zuzana Čaputová. Braňo Závodský si pred voľbami pozval troch kandidátov s najvyššími predvolebnými preferenciami, každý z kandidátov dostal 10 minút času na odpovede na moderátorove otázky.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Z Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že uznášaniaschopnosť Ústavného súdu definuje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých sudcov, ktorých je trinásť. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa čl. 131 Ústavy Slovenskej republiky sa “Plénum ústavného súdu uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne.” (pdf, s. 41) Počet sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky definuje čl. 134: “Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov.” (pdf, s. 42). Z toho nám vychádza, že Ústavný súd Slovenskej republiky je schopný uznášať sa v prítomnosti siedmich sudcov.

Národná rada SR na základe čl. 134 Ústavynavrhuje dvojnásobný počet kandidátov (teda 18 kandidátov, pozn.) na (ústavných) sudcov, ktorých má prezident SR vymenovať“. Národná rada v dvoch kolách voľby nezvolila ani jedného kandidáta z potrebných 18. Výrok na základe týchto údajov hodnotíme ako pravdivý.

Prvá voľba prebehla verejne 12. februára za prítomnosti 132 poslancov, pričom bolo odovzdaných 66 platných hlasovacích lístkov (zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania, dostupná na webe NRSR:). Opakovaná verejná voľba prebehla 14. februára za účasti 143 poslancov, pričom bolo odovzdaných 89 platných hlasovacích lístkov. Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov nezískal ani jeden kandidát (zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania, dostupná na webe NRSR).

…to zákon predpokladá, že kandidovať môže jednak politik, ale aj občan, ktorý v politike nebol…

Podľa Ústavy SR čl. 101 ods. 3 a čl. 103 ods. 1, môže za prezidenta kandidovať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca NR SR, ktorý v deň voľby dosiahol vek 40 rokov a ktorého navrhne minimálne 15 poslancov NR SR alebo občania, pričom vyzbieraných musí byť minimálne 15 000 podpisov občanov SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Ústava bližšie nešpecifikuje politickú minulosť kandidáta, čiže predpokladá, že za prezidenta môže kandidovať aj človek bez politických skúseností. Podľa čl. 103 ods. 4 toho istého zákona v prípade, ak “za prezidenta bude zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky (...) odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu.” Výrok hodnotíme ako pravdivý.