Bratislava: komunálne voľby

Iné, odkaz na videozáznam

Posledná predvolebná diskusia sa uskutočnila 5. novembra 2018 s kandidátmi na post primátora hlavného mesta Slovenskej republiky. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumov.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Filiálka je projekt
na zrekonštruovanie a vybudovanie starej železničnej stanice na
Trnavskom mýte v Bratislave. Prvá štúdia realizovateľnosti vyšla v
septembri v roku 2012,  avšak na základe výsledkov štúdie vtedajší minister dopravy Ján Počiatek rozhodol, že stavba sa v programovom období eurofondov 2007-2013 realizovať nebude. Druhá štúdia o dopravnom uzle mesta bola zazmluvnená začiatkom roku 2017 a je predmetom riešenia. Jej ukončenie sa predpokladá
v decembri 2018. Keďže jedna štúdia týkajúca sa projektu Filiálky už
existuje a druhá by mala byť v blízkej dobe dokončená, hodnotíme výrok
ako pravdivý.
Projektová príprava petržalskej električky prebiehala v nadväznosti na rozhodnutie o električkového znovuprepojení najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka s centrom hlavného mesta už od roku 2006. Samostatná výstavba začala až v roku 2013 spolu s rekonštrukciou Starého mosta, kedy hlavné mesto so zástupcami konzorcia MHD – Starý most podpísalo zmluvu o dielo na rekonštrukciou Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky. Symbolicky prvá električka prešla Petržalkou 16. februára 2016. Predtým električka prešla naposledy do Petržalky v roku 1961 na vtedajšiu konečnú Sad Janka Kráľa, teda električka sa vrátila do Petržalky po 55 rokoch. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

…dneska vláda zrekonštruuje skoro za milión eur jednu miestnosť, jednu chodbu na železničnej stanici (na Hlavnej stanici v Bratislave, pozn.).

V roku 2018 bola na bratislavskej hlavnej stanici zrekonštruovaná čakáreň pre cestujúcich, pričom celková cena stavebných prác predstavovala 825 560 eur bez DPH. Prevádzkovateľom stanice sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú financované z rozpočtu verejnej správy. 

Na hlavnej železničnej stanici v Bratislave bola 14. septembra 2018 otvorená nová zrekonštruovaná miestnosť, ktorá slúži ako čakáreň. Tá sa predtým využívala ako reštaurácia, no dlhodobo nebola v prevádzke. Stavebné práce začali v decembri 2017 a zahŕňali tieto práce: vybudovanie novej prípojky napätia; úprava rozvodov, štruktúrovanej a optickej kabeláže; zriadenie WiFi smerovačov pre cestujúcu verejnosť; ústredné vykurovanie a vzduchotechnika; výmena dlažby, obkladov a podhľadov; nátery a maľby; vybudovanie informačného systému pre cestujúcich; vybudovanie rozhlasového zariadenia; zriadenie kamerového systému; stolárske, klempiarske a tesárske práce, dodanie mobiliáru; realizácia nových posuvných dverí a repasácia zvyšných poškodených okien a dverí; kompletná výmena osvetlenia; reštaurovanie pôvodných historických stĺpov a reštaurovanie pôvodných fresiek. Celková cena prác predstavovala 825,6 tisíc eur bez DPH, čo s DPH činí 990,7 tisíc eur. Zhotovovateľom bola firma SP PLUS, ktorá podľa stanoviska ŽSR v rámci elektronickej aukcie predložila najnižšiu cenovú ponuku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Je to (…) bytový fond, 863 bytov, ktoré máme k dispozícii v meste a tento rok len 9 bytov pán primátor zrekonštruoval (…).

Na základe informácií dostupných na oficiálnej stránke Bratislavy, hlavné mesto malo v roku 2018 k dispozícii 863 nájomných bytov ku ktorým pribudlo ďalších 9 bytových jednotiek v bytovom dome na Rezedovej 3 v Ružinove. Podľa oficiálnej správy: "Bytový dom na Rezedovej bol pôvodne využívaný ako dom osobitného určenia a na jeho 13. podlaží boli vytvorené spoločenské priestory. Keďže objekt bol preklasifikovaný na klasický nájomný bytový dom, priestory na 13. poschodí stratili opodstatnenie a hlavné mesto sa ich rozhodlo využiť na vybudovanie 9 nájomných bytov." Bratislava investovala do tejto rekonštrukcie 208 812 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

…Hlavná stanica je majetok a zodpovednosť štátu, nie hlavného mesta. Hlavné mesto opravilo predstaničné námestie.

Majiteľom budovy hlavnej stanice je podľa Katastra nehnuteľností naozaj Slovenská republika, jej prevádzkovateľom sú Železnice Slovenskej republiky, zodpovedajúce sa Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Je takisto pravdou, že mesto Bratislava v priebehu leta 2015 zrenovovalo Námestie Franza Liszta, tzv. Predstaničné námestie. Celkovo v troch fázach boli upravené chodníky a vymenený povrch cestných komunikácií, osadené obrubníky, vysadená zeleň, odstránené nelegálne reklamné plochy a grafity, pribudol nový mobiliátor, odpadkové koše, či lavičky. Zmien sa dočkala aj organizácia dopravy, pribudlo dopravné značenie a bolo došlo k presunu parkoviska pre taxíky. Neskôr v roku 2016 boli nahradené dva staré a pokazené eskalátory na Hlavnej stanici: „Projekt revitalizácie predstaničného námestia sa týkal všetkých priestorov, ktoré sú v správe hlavného mesta. Budova samotnej Hlavnej stanice v Bratislave je majetkom Železníc Slovenskej republiky." Výrok hodnotíme ako pravdivý.