Beblavý vs. Draxler o slovenskom školstve

O 5 minút 12, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

Minister školstva Juraj Draxler sa v diskusii stretol s poslancom parlamentu Miroslavom Beblavým zo strany SIET. Hlavnou témou bolo (neúspešné) odvolávanie ministra Draxlera z funkcie a dôvody tohto odvolávania, taktiež sa diskutéri rozprávali o požiadavkách Slovenskej komory ucitelov ci o rozširovaní kapacít materských škôl. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Túto stratégiu (Správu o stave školstva, pozn.) síce najprv vláda do parlamentu doručila ako provizórny materiál, ale potom už nikdy finálnu verziu nedoručila, lebo minister Kažimír a premiér Fico odmietli garantovať školstvu navýšenie peňazí, ktoré školstvo potrebovalo…

Pôvodné znenie Správy o stave školstva bolo skutočne doručené do NR SR, finálna verzia však neprešla medzirezortným pripomienkovým konaním kvôli námietke Ministerstva financií jednak z dôvodu nemožnosti vyčlenenia financií na opatrenia, ktoré obsahovala Správa, a taktiež kvôli jej obsahovým nedostatkom. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Bývalý minister školstva Dušan Čaplovič skutočne neskôr doručil do
parlamentu dokument s názvom Správa o stave školstva na Slovensku a o
systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja, avšak ten nespĺňal
uznesenie z decembra 2012, keďže správa nebola prerokovaná vládou a vládni
predstavitelia ju priemerkovali len medzirezortne. Uvádza to článok portálu noveskolstvo.sk.
Správa bola podľa spomínaného článku nakoniec dňa 28. marca 2013 doručená
vtedajšiemu predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi. Tento materiál doručený NR SR v marci Beblavý pravdepodobne označuje ako provizórny materiál.

V septembri 2013 bol pôvodný materiál Správy o stave školstva finalizovaný.
Ministerstvo školstva na svojej web-stránke píše nasledovné: "Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na základe uznesenia Národnej
rady Slovenskej republiky č. 374 z 13. decembra 2012 Správu o stave školstva na
Slovensku na verejnú diskusiu
" a ďalej dopĺňa: "Verejné
pripomienkovanie sa skončilo 30. júna 2013. Na jeho základe MŠVVaŠ SR
pripravilo modifikovanú verziu materiálu, ktorú predložilo na medzirezortné
pripomienkovanie 23. septembra 2013 ako Správu o stave školstva na Slovensku a
o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.
" Neexistuje
však ani zmienka o tom, že by finálna verzia Správy bola doručená do Národnej
rady, no na druhej strane podľa informácií portálu webnoviny.sk z 22. novembra 2013,
Ministerstvo financií vznieslo k tejto Sprave zásadnú pripomienku, ktorá
spočíva v nesúhlasnom stanovisku rezortu voči úlohe vyčleniť pre potreby
nárastu prostriedkov do školstva na roky 2014-2015 každoročne o 130 miliónov
viac. V texte pripomienky sa píše: "Nie je vypracovaná doložka
vybraných vplyvov a nie sú známe celkové vplyvy vyplývajúce z predloženého
materiálu, preto nesúhlasím s úlohou uloženou v návrhu uznesenia vlády SR
podpredsedovi vlády a ministrovi financií,
" Z uvedeného možno odvodiť,
že to bol rezort financií spolu s jeho ministrom, ktorí odmietli garantovať
navýšenie peňazí pre školstvo.

Poslanec Beblavý sa, v reakcii na porušenie uznesenia, ktorým Národná rada zaviazala vládu, pre agentúru SITA v článku denníka SME vyjadril: "Vláda o tejto správe nikdy nerokovala a správa nebola ani predložená na pripomienkové konanie,"

…predseda vlády si urobí tlačovku s vami v škôlke o tom, že dá 5 miliónov eur (…) 1500 miest, to znamená päť percent toho, sedem percent toho (z celkového počtu potrebných miest pre deti v materských školách, pozn.)…

Premiér Robert Fico sa zúčastnil vo štvrtok 22. októbra 2015 na tlačovej
konferencii v priestoroch Materskej školy na Sadovej ulici v Rovinke,
kde oznámil vznik 67 nových tried v materských školách pre 1500 detí. Tento počet predstavuje približne 6,12% z celkového počtu potrebných miest (24500). Na
toto opatrenie bolo vyčlenených 5 miliónov eur zo sociálneho balíčka.
Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vo štvrtok 22. októbra 2015 sa konal
spoločný brífing predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera v obci Rovinka. Na tejto
konferencii oznámil premiér splnenie
ďalšieho opatrenia 2. sociálneho balíčka - rozšírenie kapacít
materských škôl. V rámci tohto opatrenia by sa malo vytvoriť 67 nových
tried, 1500 miest a zamestnanie by malo nájsť 130 učiteliek. Na zvýšenie
kapacít materských škôl bolo v 2. sociálnom balíčku vyčlenených celkovo
5 miliónov eur.

Fico uviedol (3:57/15:01), že: "V rámci druhého balíka sme vyčlenili päť miliónov EUR na tento projekt...(rozšírenie kapacít materských škôl, pozn.)"
 
"Vďaka dotácii ministerstva školstva na
rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby
či rekonštrukcie, ktorá je súčasťou i druhého vládneho sociálneho
balíka, vznikne v škôlkach na Slovensku 67 nových tried. Vytvoria sa tak
priestory na prijatie zhruba 1500 detí a zamestnanie 130 učiteliek. Na
dnešnom brífingu o tom informovali minister školstva Juraj Draxler a
premiér Robert Fico, ktorý tak považuje túto úlohu z druhého sociálneho
balíka za splnenú."
(TASR)

Dňa 3. decembra 2014
sa uskutočnila 137. schôdza vlády SR, kde v rámci návrhu programu
rokovania bola schválená aj Analýza situácie v materských školách –
kapacitná nedostatočnosť.
Podľa Analýzy v materských školách chýba
približne 24 500 miest potrebných pre dosiahnutie 95 % zaškolenosti detí
vo veku 3 až 5 rokov.
1500 novovytvorených miest pre deti v materských školách predstavuje z celkového počtu 24500 miest približne 6,12%.

v posledných rokoch…naozaj dvojnásobne rýchlo rástli platy pedagogických zamestnancov oproti tomu ako rástli platy v národnom hospodárstve…

O posledných štyroch rokoch možno povedať, že priemerný nárast priemernej mesačnej mzdy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve (6,9%) bol skutočne viac ako dvakrát väčší ako nárast priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve(2,78%). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Informácie o vývoji platov pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach poskytujú časové rady Ústavu informácií a prognóz školstva.
Vývoj výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve a priemernej mesačnej nominálnej mzdy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve je zachytený v nasledujúcej tabuľke:


Ďalšia tabuľka ukazuje percentuálnu zmenu výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve a pedagogických zamestnancov regionálneho školstva: 


Dá sa povedať, že boli roky, v ktorých zvýšenie platov pedagogických zamestnancov bolo skutočne dvojnásobné oproti priemerného zamestnanca v hospodárstve (rok 2013, kedy oproti roku 2012 platy pedagogických zamestnancov narástli o 6,59 %, kým v hospodárstve o 2,36 %), avšak neplatí to všeobecne, nie je to trend posledných rokov. V roku 2014 napríklad priemerná mzda pedagogických zamestnancov rástla o 6,8 %, kým v hospodárstve bol zaznamenaný nárast výšky mzdy o 4,13 %.
Ak však berieme do úvahy posledné štyri roky, kedy v oboch prípadoch rástla priemerná mzda, zmena výšky mzdy pedagogických zamestnancov bola priemerne 6,9% a celkovo v národnom hospodárstve priemerne 2,78%, čo je skutočne viac ako dvojnásobok.

..lyžiarske zájazdy..ho stojí 20 miliónov z 2-miliardového rozpočtu školstva.

Podľa štátneho rozpočtu na rok 2016 (hlavná kniha, s. 70) majú byť výdavky ministerstva školstva 

1,23 miliardy euro. Z toho 499 miliónov eur na regionálne školstvo, 464 miliónov eur na vysoké školstvo a zvyšných približne 360 miliónov eur na šport, vedu a techniku, administratívu a spolufinancovanie eurofondov. Na regionálne školstvo však idú navyše aj zdroje aj z Ministerstvo vnútra, vo výške až 1,03 miliardy eur. Spolu teda výdavky na školstvo - regionálne a vysoké tvoria približne 2 miliardy eur.
Príspevok na lyžiarsky výcvik tvorí 150 eur na študenta čo predstavuje približne 20 miliónov eur ročne, ktoré sú na tento účel vyhradené. Beblavý uvádza správnu hodnotu výdavkov na školstvo. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

28. augusta 2015 minister školstva J. Draxler uviedol: "Príspevok je v sume 150 eur pre žiakov jedného ročníka na druhom stupni základnej školy na lyžiarsky výcvik a 150 eur pre študentov strednej školy. A ešte príspevok na školu v prírode. Tam je suma 100 eur pre žiakov prvého stupňa ZŠ." 

Ministerstvo predpokladá, že priemerná hodnota lyžiarskeho výcviku je približne hodnota príspevku. (TASR)

*výrok sme opravili z nepravdy na pravdu 5.11.2015. Pôvodne sme do výdavkov na školstvo nezapočítali aj zdroje z MV SR.

…sme zarazili zákonom letné prepúšťanie učiteľov, podobne ako sme vychádzali v ústrety iným požiadavkám, bolo tam navyšovanie dovoleniek pre rôzne kategórie zamestnancov v školstve, veľmi nedávne cez dve novelizácie zákonov.

Novela Zákonníka práce a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, o ktorej hovoril Juraj Draxler, nadobudla účinnosť 1. marca 2015, a mala za úlohu riešiť prepúšťanie pedagogických zamestnancov na letné prázdniny. Novela tiež riešila výmeru dovolenky pre niektorých pedagogických pracovníkov. V novele Zákonníka práce účinnej od 1. 3. 2015 je v § 103 ods. 3
uvedené, že základná výmera dovolenky je najmenej osem týždňov v
kalendárnom roku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Novela zákona z marca 2015 má za úlohu odstrániť situácie, v ktorých boli pedagógovia na konci školského roka prepustení, a následne na začiatku školského roka znovu zamestnaní, často v práci, kde predtým skončili. Upravuje trvanie pracovného pomeru na určitú dobu pri pedagogických
zamestnancoch tak, aby sa končil vždy až 31. augusta nasledujúceho
kalendárneho roku, teda na celých 12 mesiacov školského roku.

Za každého pedagóga posiela Ministerstvo školstva mzdový normatív (vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka, .doc, s.5).

"Mnohí to potom delia ako odmeny pre tých učiteľov, ktorí na škole zostávajú,“ vyhlásil Pellegrini.

Zákonom č. 14/2015 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. marca 2015 menil a dopĺňal Zákonník práce a menili sa a dopĺňali sa ostatné zákony, menilo sa a dopĺňalo aj ustanovenie § 103 ods. 3 Zákonníka práce, ktorým je ustanovený rozsah dovolenky niektorých kategórií pedagogických zamestnancov. Uvedenou novelou Zákonníka práce sa do ustanovenia § 103 ods. 3 Zákonníka práce doplnili
do zamestnancov, ktorých výmera dovolenky na kalendárny rok je najmenej
osem týždňov v kalendárnom roku aj odborní zamestnanci