Banská Bystrica: komunálne voľby

Iné

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 25. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Banská Bystrica. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Pred tromi rokmi, bola tu snaha vytvoriť nájomné mestské byty, ale skončilo to tak, že neskončili v rukách mladých ľudí, ale v rukách dodávateľa.(…) Bolo to 30.12.2015, kedy sa prepísali byty, 25 z 32 sa prepísalo na dodávateľa stavby, nikto nikdy nezvolal dozornú radu, žiadny poslanec o tom nevedel.

Mestský bytový podnik mesta Banská Bystrica, BPM s.r.o., odkúpil v roku 2013 od mesta bývalú administratívnu budovu SAV na adrese Severná 5 s cieľom vytvorenia nových nájomných bytov pre mladé rodiny. V roku 2015 však dokončené byty odpredal kvôli nerentabilite investície (.pdf, s. 10). Z dostupných informácií však nevieme overiť či k takému kroku došlo bez zvolania dozornej rady a vedomia poslancov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Číslo bytov, ktoré uvádza Kašper zhruba sedí. Malo sa jednať o 30 bytov a dva nebytové priestory na prenájom (.pdf, s. 10.). Bytov teda bolo 30, respektíve 32. Vo výročnej správe BPM pre rok 2015 sa však uvádza, že byty boli predané všetky: "V decembri 2015 boli odpredané všetky byty a nebytové priestory zhotoviteľovi stavby a príjmom z predaja bol vysporiadaný úver a čiastočne záväzky zhotoviteľa."(.pdf, s. 10)
Pôvodná cena nájmu nových bytov sa podľa BBonline mala pohybovať okolo sumy 180 eur mesačne, čo je polovičná až tretinová cena v porovnaní s komerčnými cenami. Neskôr však portál Priekopnik poukázal na to, že niektoré byty sa predávajú za vysoké ceny a cez súkromné osoby. Môžeme teda predpokladať, že odpredaním bytov sa tieto nehnuteľnosti skutočne nedostali do rúk mladých ľudí, keďže ich cena pravdepodobne narástla. 
K predaju bytov došlo v decembri 2015, kedy bol Kašper jedným z 5 členov dozornej rady BPM (.pdf, s 3). V správe sa uvádza, že k rozhodnutiu došlo "so súhlasom jediného spoločníka (ktorým je mesto Banská Bystrica, pozn.)". Byty na Severnej sa však nespomínajú v žiadnej z ôsmich zápisníc zo stretnutí mestského zastupiteľstva v roku 2015.

Toto čo sa udialo, že dve herne už ohlásili zánik, je to určite vďaka nám, vďaka Banskobystričanom, ktorí videli naše video, videlo ho 20 000 ľudí.

Igor Kašper zverejnil video, v ktorom sa venuje problematike herní v Banskej Bystrici na svojej oficiálnej webstránke ako aj na svojej kandidátskej stránke na sociálnej sieti Facebook. Riešenie tohto problému uvádza ako jednu z tém svojho volebného programu. Na kandidátskej stránke na facebooku toto video zhliadlo 13 000 ľudí. Informácia o počte ľudí, ktorí si pozreli spomínané video na oficiálnej webstránke Igora Kašpera, nie je dohľadateľná, keďže touto informáciou disponuje iba spravovateľ webstránky. 

Vo videu, ktoré Igor Kašper spomína, navrhuje riešenie ako z mesta herne dostať preč, a to tak, že 20 000 Banskobystričanov podpíše petíciu a poslanci ju následne schvália. Ani na svojej stránke na facebooku ani na oficiálnej webovej stránke Kašper ďalej nerozvíjal tento návrh a podľa dostupných informácií zatiaľ žiadnu petíciu nezačal.

Na svojom blogu sa aktuálny primátor Ján Nosko vyjadril, že jeden z prevádzkovateľov herne v Banskej Bystrici svoju činnosť už ukončil a po rokovaní s Asociáciou zábavy a hier sa rozhodli zástupcovia druhej herne svoju prevádzku ukončiť k 31. decembru 2018. 

Iný zdroj, ktorý by potvrdil zánik týchto herní sa nám nepodarilo nájsť. Okrem toho, že nie je možné potvrdiť, koľko faktorov by malo vplyv na zánik herní, nevieme potvrdiť ani ich samotné zrušenie prevádzky. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

V Banskej Bystrici sa v posledných 15 rokoch nepostavili prakticky žiadne dostupné nájomné byty.

Aj keď je otázne, čo považovať za "dostupný" byt, nie je pravda, že by sa za posledných 15 rokov, teda v rozmedzí rokov 2003 až 2018 v Bystrici nepostavili pod taktovkou mesta nové nájomné byty. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  
V roku 2006 sa dokončila výstavba 40 nájomných bytov. A v roku 2009 ich pribudlo ďalších 16. Mesto tiež investovalo vyše 2,6 milióna do dokončenia 30 bytov v roku 2015. Tie však boli eventuálne odpredané (.pdf, s. 10; viď ostatné výroky z diskusie).

Podľa webovej stránky FinStat-u figuroval Igor Kašper najprv v dozornej rade BPM s.r.o., ktorá sa od roku 2016 zlúčila so spoločnosťou MBB a.s., a neskôr aj v dozornej rade MBB a.s. V súčastnosti túto pozíciu už nezastáva.

Spoločnosť MBB. a.s., pre ktorú je akcionárom mesto Banská Bystrica, sa zaoberá staviteľstvom, činnosťou stavebného dozoru, sprostredkovaťeľstvom obchodu, služieb a výroby, správou nehnuteľností, marketingovou činnosťou a mnoho iných činností v rámci Banskej Bystrici.

Zmluva medzi spoločnosťou EEI a mestom Banská Bystrica v čl IV. s názvom Odplata za prevádzku parkovacích miest uvádza, že, nájomca, čiže EEI, má nárok na 35 % zo sumy ročného výberu parkovného. Pokiaľ by však tento podiel nedosiahol hodnotu 190 000 eur, nájomca má právo ponížiť najbližšie splatné nájomné o sumu predstavujúcu rozdiel sumy 190 000 eur a sumy ročnej odplaty, (35 % výberu parkovného) poníženej o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za daný rok.