Banská Bystrica – komunálne volby 2014

Iné, Martin Strižinec

V Banskej Bystrici s faktami pracoval takmer výlucne súcasný primátor Peter Gogola (nezávislý). Bezproblémový výsledok si pokazil tým, ked zavádzajúco obvinoval zastupitelstvo, že nereagovalo na jeho snahy riešit parkovanie v meste a spôsob vyberania parkovného. Jeho hlavní oponenti Ján Nosko (nezávislý s podporou Smeru, SDKÚ, SNS a SMS) a Pavol Bielik však zaznamenali len tri respektíve jeden faktický výrok v celej diskusii.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ako jediný z kandidátov mám skúsenosti s prácou primátora, za 4 roky som zrekonštruoval školy, námestie, a z BB som urobil najmenej zadĺžené krajské mesto.

Je pravda, že Peter Gogola je jediný spomedzi kandidátov na post primátora Banskej Bystrici ktorý bol predtým primátorom, aj že boli niektoré školy zrekonštruované. Zároveň je Banská Bystrica najmenej zadĺžené krajské mesto, keďže hospodári s celkovým dlhom 21.8%(Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť úroveň 60 %.). S rekonštrukciou námestia sa začalo v roku 2013. Preto hodnotíme výrok ako pravdivý.

Ročne sa v meste uskutoční okolo 200 kultúrnych podujatí, medzi takými novými je griliáda, cisárska vizitácia baníctva, mestský maratón, umožnili sme zrekonštruovať amfiteáter, ktorý roky driemal, máme prvý náučný chodník vybudovaný na Urpín.

Kultúrnych podujatí v Banskej Bystrici môže byť približne 200 ročne. Patrí medzi ne aj Grilliada, Cisárska vizitácia baníctva i viaceré mestské maratóny. A kedže tohto roku bol aj zrekonštruovaný amfiteáter a otvorený náučný chodník na Urpín, výrok považujeme za pravdivý.   

Len v novembri tohto roku sa v Banskej Bystrici koná vyše 40 kultúrnych podujatí. Pozri tu, tu alebo tu. Pričom iba kalendár plánovaných podujatí na rok 2014 obsahuje viac než 70 už tradičných akcií. Počet kultúrnych podujatí v meste sa preto môže blížiť dvom stovkám. 
Boli medzi nimi aj Grilliada 16.-17. mája, Cisárska vizitácia baníctva 26. júla, cyklistický (6. júl), plavecký (27. december) aj bežecký maratón (12.-13. jún). Štyri vyššie spomínané akcie (okrem plaveckého maratónu, ktorý sa pripravuje už na 18. ročník) sa konali prvý krát až za vedenia Petra Gogolu. 

Ešte na začiatku roka 2013 bol Bystrický amfiteáter na predaj a po letnej rekonštrukcii sa v amfiteátri uskutočnil už aj prvý festival. V septembri bol otvorený aj prvý náučný chodník na Urpín. 
V Banskej Bystrici sa nepochybne nachádzajú rôzny typy základných škôl, stredných škôl odborných a gymnázií. Rovnako tu od roku 1992 pôsobí Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, a od roku 1997 aj Akadémia umení, pod ktorú okrem Fakulty dramatických a Fakulty výtvarných umení spadá aj Fakulta muzických umení. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

V tomto mesiaci budeme odovzdávať nájomné byty na Severnej ulici, kde bude zhruba štyri desiatky nájomných bytov pre najmä mladé rodiny.

Na Severnej ulici v Banskej Bystrici sa skutočne budujú nájomné byty pre mladé rodiny. Podľa medializovaných informácii z mája 2014 sa jedná o presne 30 bytových jednotiek. Iné informácie z októbra 2013 hovoria o 30-32 bytových jednotiek. Peter Gogola hovorí vyššie číslo, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.