Banská Bystrica – Kaník vs. Manka

Iné, Richard Dírer

V súvislosti s blížiacimi sa volbami do krajských samospráv sa ešte minulý týžden udiala v skutku nezvyklá vec – dvaja kandidáti na kreslo župana Banskobystrického samosprávneho kraja – súcasný župan a vyzývatel Vladimír Manka a poslanec NR SR Ludovít Kaník sa dohodli na usporiadaní vzájomného duelu. Diskusia sa niesla vo velkej miere v konfrontacnom duchu a nechýbali obvinenia. Co však tím Demagog zaujalo viac, bola vysoká miera faktov a dokonca aj snaha viacerých médií vyjadrovat sa k ich pravdivosti (bystrica.sme.sk, bystricoviny.sk). Vzhladom na vysoký pocet faktov a dlžku debaty sme sa rozhodli, že kontrolovat budeme len fakty, ktoré obaja kandidáty predniesli vrámci svojich úvodných 10-minútových recí. Napriek tomu, že by bolo možné namietnút, že politici urcite hovorili pravdu, kedže ich pocas tohto príhovoru nikto neatakoval a mohli si ho dopredu pripravit, výsledky sú pre oboch podstatne menej lichotivé. Ludovíta Kaníka sme pristihli pri troch chybách – navýšil celkový dlh kraja, zmýlil si pocet položiek, ktoré INEKO pocíta pri kategórii financného zdravia a prehána, ked tvrdí, že všetky kraje otvorili krajskú organizáciu cestovného ruchu. Vladimír Manka chyboval podla našich výsledkov pätkrát, použil však viac faktických výrokov. V prvom rade sa snaží presvedcit svet o tom, že ako župan samosprávneho kraja nemôže robit vela pri boji s nezamestnanostou. Ako sme zistili, aj pri minulých volbách sa niekolko nechal pocut, ked túto zodpovednost na seba zobral. Manka sa okrem toho snaží vylepšit výsledky svojho úcinkovania, avšak nesprávne cituje INEKO. Financné zdravie jeho kraja sa od roku 2009, kedy nastúpil v nasledujúcich rokoch zhoršilo. Manka zaznamenal aj dalšie nepresnosti – prehnal sumu, ktorú vyhral kraj v súdnom konaní, rovnako ako prehnal aj sumu pre plánovanú cyklotrasu medzi Zvolenom a Sliacom.  “Sekol” sa aj pri interpretovaní zadlženia kraja. Pozrite si výsledky našej analýzy. Výrok priebežne doplname.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Nepodarilo sa nám získať informácie ohľadom nákladov na vyhotovenie záväzných územných plánov v BBSK, rovnako ako cenu, ktorú bola Bratislavská župa ochotná zaplatiť za podobné strategické materiály.

Podla správy, ktorú priniesli agentúra TASR 9. septembra 2013 a SITA 11. septembra 2013, BBSK skutocne vyhlásil verejné obstarávanie na zaobstaranie strategických dokumentov za takmer 900 tisíc euro. Táto cast výroku je pravdivá.

Urobili sme súťaž (na projekt cyklotrasy, pozn.), kde súťažné podmienky odovzdalo 20 firiem a do elektronickej aukcie sa prihlásilo 8 firiem. V tejto aukcii sa podarilo znížiť túto cenu na polovicu.

Konkrétne informácie o súťaži a o elektronickej aukcii sa nám nepodarilo získať, nevieme preto potvrdiť počet prihlásených firiem.

Vladimír Manka neuvádza správne sumu projektu, jeho 1,2 milióna nadsadzujú oficiálnu obstarávaciu cenu o vyše 200 tisíc EUR a medializovanú sumu, ktorú banskobystrický kraj projektu schválil, dokonca zdvojnásobuje. Výrok je teda nepravdivý.


Podla Registra investícií, ktorý je prílohou k rozpoctu BBSK na rok 2013 bola obstarávacia cena projektu naplánovaná na sumu 998 tisíc eur. Zastupitelstvo BBSK schválilo uznesením 519/2013 poskytnutie dotácie na daný projekt vo výške 633 tisíc eur. Jozef Mikuš hlasoval skutocne za návrh na poskytnutie dotácie pre mesto Sliac, ktoré je formálne stavebníkom projektu.